Tikslinė išmoka pedagogams

Tikslinė išmoka (dydis 506 Eur/mėn.) gali būti skiriama studijuojantiems valstybės finansuojamose ar valstybės nefinansuojamose studijų vietose prioritetinių specializacijų::
1. pirmosios pakopos pedagogikos studijų studentams, kurie studijuoja paskutiniame studijų kurse ir yra sudarę sutartis su savivaldybe ir (ar) savivaldybės mokykla ar valstybine mokykla ir jose įsipareigoję baigę studijas dirbti pagal įgytą aukštojo mokslo kvalifikaciją ne trumpiau kaip 3 metus per 5 metų laikotarpį ne mažiau kaip 0,7 etato (toliau – sutartis dėl įsidarbinimo);
2. pedagoginių gretutinių studijų studentams, studijuojantiems paskutiniame pedagoginių gretutinių studijų kurse ir sudariusiems sutartį dėl įsidarbinimo;
3. pedagoginių profesinių studijų studentams, sudariusiems sutartį dėl įsidarbinimo.

Studentas, norėdamas gauti tikslinę išmoką, prašymų tikslinei išmokai gauti priėmimo laikotarpiu privalės Fondui pateikti prašymą. Kartu su prašymu tikslinei išmokai gauti studentas privalės Fondui pateikti sutarties dėl įsidarbinimo kopiją. Sutartyje dėl įsidarbinimo privalo būti nurodytos abi šios sąlygos:
a)    savivaldybės ir (ar) savivaldybės mokyklos ar valstybinės mokyklos įsipareigojimas po asmens studijų baigimo užtikrinti asmeniui darbo vietą pagal įgytą prioritetinę specializaciją, kuriai reikalinga pedagogo kvalifikacija, ne mažiau kaip 0,7 etato ir ne trumpiau kaip 3 metams. Tinkama darbo vieta laikoma darbo vieta Lietuvos Respublikoje veikiančioje valstybinėje mokykloje (mokykloje, kurios savininkė arba viena iš dalininkų yra valstybė) arba savivaldybės mokykloje (mokykloje, kurios savininkė arba viena iš dalininkų yra savivaldybė (kai valstybė nedalyvauja dalininkės teisėmis) (toliau – mokykla);
b)     studento įsipareigojimas po studijų baigimo įsidarbinti mokykloje pagal įgytą prioritetinę specializaciją eiti pareigas, kurioms reikalinga pedagogo kvalifikacija, ir ne mažiau kaip 0,7 etato dirbti ne trumpiau kaip 3 metus per 5 metų laikotarpį.

Pagrindinis prašymų tikslinėms išmokoms gauti priėmimas bus vykdomas 2022 metų rugsėjo 1 d. – rugsėjo 30 d., o papildomas prašymų priėmimas 2022 m. spalio 5 d. – spalio 25 d.

Šiuo metu jokių dokumentų ar prašymų, asmenys pretenduojantys gauti paramą, Fondui pateikti neturi.

Informacija apie laisvas darbo vietas pedagogams skelbiama vieno langelio principu veikiančioje ir visas švietimo įstaigas aprėpiančioje duomenų bazėje.
Duomenų bazėje skelbiama informacija apie siūlomą pareigybę, darbo krūvį, pageidaujamą kalbą, kontaktai susisiekti. Duomenis galima filtruoti pagal pasirinktą savivaldybę, įstaigą, profesiją.

Paramos skyrimą ir administravimą prioritetinės pedagogikos krypties studijų programų specializacijos studentams nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. gegužės 11 d. nutarimas Nr. 498 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo“.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-06-14