Prioritetinė parama padagogams (299 Eur/mėn)

Prioritetinė parama gali būti skiriama nuo 2022-2023 studijų metų Lietuvos aukštosiose mokyklose studijuojantiems:
1. pirmosios pakopos pedagogikos krypties studijų programų studentams;
2. pedagoginių gretutinių studijų studentams.
Proritetinės paramos dydis – 6,5 BSI (bazinės socialinės išmokos dydžiai) per mėnesį. Šiuo metu jis yra lygus 299 Eur per mėnesį.
Prioritetinė parama skiriama tik valstybės finansuojamiems studentams, kurių specializacija yra prioritetinė.
Prioritetinių specializacijų sąrašą tvirtina Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras.

2022-2025 m. prioritetinės specializacijos:

Pirmosios pakopos  pedagogikos krypties studijų programų studentai

Pedagoginių gretutinių studijų studentai

1. pradinio ugdymo pedagogai;

2. specialieji pedagogai;

3. mokomojo dalyko pedagogai pagal šių dalykų specializacijas:

3.1. matematika;

3.2. lietuvių kalba ir literatūra;

3.3. fizika;

3.4. chemija;

3.5. biologija;

3.6. technologijos;

3.7. istorija;

3.8. geografija.

1. matematika;

2. lietuvių kalba ir literatūra;

3. fizika;

4. chemija;

5. biologija;

6. technologijos;

7. istorija;

8. geografija.

 

Šiuo metu prašymų prioritetinei paramai gauti priėmimas nėra vykdomas. Studentus, kurie galės gauti šią paramą, Valstybinis studijų fondas informuos elektroniniu paštu 2022 m. spalio mėnesio viduryje. Iki tol jokių prašymų Valstybiniam studijų fondui teikti nereikia.
Studentams rekomenduojame kuo dažniau tikrinti savo elektroninio pašto dėžutę, įskaitant ir SPAM aplanką, kad su Valstybinio studijų fondo siunčiama informacija susipažintumėte kuo greičiau.

Atranką vykdys aukštosios mokyklos, atsižvelgdamos į Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytą studentų, kurie gali gauti prioritetinę paramą, skaičių.
Atrinkusios studentus, aukštosios mokyklos studentų sąrašus perduos Valstybiniam studijų fondui.

Studentas iš Valstybinio studijų fondo elektroniniu paštu  gaus pranešimą apie jam skiriamą prioritetinę paramą. Pranešimai bus išsiųsti 2022 m. spalio mėnesio viduryje.
Studentams rekomenduojame kuo dažniau tikrinti savo elektroninio pašto dėžutę, įskaitant ir SPAM aplanką, kad su Valstybinio studijų fondo siunčiama informacija susipažintumėte kuo greičiau.

Taip. Prašymą reikės teikti Valstybiniam studijų fondui po to, kai gausite iš Valstybinio studijų fondo pranešimą apie skiriamą prioritetinę paramą.

Prašymą pateikti turėsite per 15 darbo dienų nuo pranešimo apie Jums skiriamą prioritetinę paramą išsiuntimo iš Valstybinio studijų fondo.
Prašymai bus teikiami  neišeinant i iš namų – prisijungus prie Valstybinio studijų fondo informacinės sistemos.
Visą informaciją apie prašymo pildymą bei prašymo pateikimo terminą Valstybinis studijų fondas nurodys Jums elektroniniu paštu siunčiamame pranešime.

Ne. Prašymą turėsite pildyti tik vieną kartą. Jis galios visą Jūsų studijų laikotarpį.

Pirmiausia pasitikrinkite savo pašto dėžutę, įskaitant ir SPAM aplanką.
Jeigu pranešimo negavote, pasitikrinti, ar galite gauti prioritetinę paramą, taip pat galėsite prisijungus prie Valstybinio studijų fondo informacinės sistemos. Prisijungti bus galima tada, kaip prasidės prašymų prioritetinei paramai priėmimas.

Prioritetinė parama bus mokama iki Jūsų studijų pabaigos, išskyrus atvejus, jeigu Valstybinis studijų fondas nutrauks paramos mokėjimą ar jį sustabdys.
Paramą gausite ir per semestrų sesijas bei atostogas, išskyrus akademines atostogas.

Prioritetinės paramos negalėsite gauti tiek mėnesių, kiek ją gavote tą patį semestrą ankstesnių studijų metu. Už kitus mėnesius prioritetinę paramą gauti galėsite.

Už 2022 m. rugsėjo ir spalio mėnesius prioritetinę paramą gausite iki 2022 m. lapkričio 28 d. Toliau prioritetinę paramą gausite kiekvieną mėnesį – iki mėnesio 28 d. (įskaitytinai).

Prioritetinės paramos mokėjimas sustabdomas studentui išėjus akademinių atostogų. Grįžus iš akademinių atostogų, prioritetinės paramos mokėjimas atnaujinamas – prioritetinė parama mokama toliau.

Prioritetinės paramos mokėjimas nutraukiamas, kai studentas:
1. nutraukia studijas arba yra pašalinamas iš aukštosios mokyklos;
2. yra perkeltas iš valstybės finansuojamos studijų vietos į valstybės nefinansuojamą studijų vietą;
3. yra įvykdęs studijų programos reikalavimus, tačiau jam atidėtas baigiamojo darbo gynimas ar baigiamojo egzamino laikymas;
4. pakeitė prioritetinę specializaciją ir naujoji specializacija nėra prioritetinė;
5. turi vieną ar daugiau akademinių skolų;
6. paskutiniame studijų kurse iš Valstybinio studijų fondo gauna tikslinę išmoką pedagogikos studijoms

Valstybinio studijų fondo Stipendijų ir finansinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Gintarė Kaklauskaitė
Tel. (8 5) 2 64 7154; +370 65830988;
El. paštas: [email protected]

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-08-04