Prioritetinė parama padagogams

Prioritetinė parama (dydis 299 Eur/mėn.) gali būti skiriama studijuojantiems Lietuvos aukštosiose mokyklose valstybės finansuojamose studijų vietose prioritetinių specializacijų:
1. pirmosios pakopos pedagogikos studijų studentams;
2. pedagoginių gretutinių studijų studentams.

2022 m. prioritetinės pedagogikos krypties studijų programų specializacijos – matematika, fizika, chemija, biologija, technologijos, istorija, geografija, lietuvių kalba ir literatūra, pradinis ugdymas, specialioji pedagogika.

Pirmosios pakopos pedagogikos studijų studentų ir pedagoginių gretutinių studijų studentų, kurie turi teisę gauti prioritetinę paramą, atranką vykdo aukštosios mokyklos.
Aukštosios mokyklos per 15 darbo dienų nuo einamųjų studijų metų rudens semestro pradžios pagal Fondo patvirtintą formą pateikia Fondui pirmosios pakopos pedagogikos studijų studentų ir pedagoginių gretutinių studijų studentų, kuriems siūloma skirti prioritetinę paramą, sąrašus.

Į aukštosios mokyklos sąrašus įtraukti asmenys 2022 m. rudens semestrą (preliminariai spalio mėn.) iš Fondo elektroniniu paštu gaus asmeninius pranešimus ir tik tada turės užpildyti bei pateikti Fondui nustatytos formos prašymą.

Šiuo metu jokių dokumentų ar prašymų, asmenys pretenduojantys gauti paramą, Fondui pateikti neturi.

Paramos skyrimą ir administravimą prioritetinės pedagogikos krypties studijų programų specializacijos studentams nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. gegužės 11 d. nutarimas Nr. 498 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-06-14