Parama pedagogikos studijoms iki 2022 m.

Šiame puslapyje pateikiama informaciją apie paramą pedagogikos studijoms,  kurią gali gauti tik asmenys priimti studijuoti nuo 2020 m. birželio 10 d. iki 2022 m. rugsėjo 1 d. Asmenys, kurių studijų pradžios data yra vėlesnė nei 2022 m. rugsėjo 1 d., šiame puslapyje nurodyta parama pedagogikos studijoms nėra skiriama.

300 Eur paramos mokėjimas pedagogikos studijų studentams nutraukiamas pasirašius Tikslinės išmokos pedagogams sutartį su Valstybiniu studijų fondu.

Paramą pedagogikos studijoms, kurios dydis yra 300 € per mėnesį, gali gauti asmenys priimti studijuoti nuo 2020 m. birželio 10 d. iki 2022 m. birželio 1 d. neturintys akademinių skolų ir studijuojantys valstybės finansuojamoje studijų vietoje:

1. visi pirmosios pakopos pedagogikos krypties studijų programų, kurias baigus suteikiama pedagogo kvalifikacija, studentai;

2. visi pedagoginių profesinių studijų programų studentai;

3. pirmosios pakopos ne pedagogikos krypties studijų programų studentai, kurie greta šių studijų programų studijuoja pedagogikos studijų modulį.

Parama skiriama visam studijų laikotarpiui, įskaitant atostogas (išskyrus akademines atostogas), ir mokama iki studijų pabaigos

Aukštosios mokyklos savo nustatyta tvarka ir terminais priima prašymus (Fondo nustatytos formos) skirti paramą pedagogikos studijoms. Prašymo forma

Už einamąjį mėnesį parama išmokama kiekvieną mėnesį iki einamojo mėnesio pabaigos. Einamųjų metų pirmąjį mėnesį parama gali būti išmokama ne vėliau kaip iki antrojo einamųjų studijų metų mėnesio pabaigos.

Jei studijos prasideda po einamojo mėnesio 15 d. arba baigiasi iki einamojo mėnesio 15 d., parama už tą mėnesį nemokama.

Paramos mokėjimą aukštoji mokykla sustabdo, kai studentas:

  • įgyja akademinių skolų;
  • išeina akademinių atostogų.

Jeigu studentas likviduoja akademines skolas arba grįžta iš akademinių atostogų:

  • iki einamojo mėnesio 15 dienos, paramos mokėjimą aukštoji mokykla atnaujina nuo einamojo mėnesio;
  • po einamojo mėnesio 15 dienos, paramos mokėjimą aukštoji mokykla atnaujina nuo kito mėnesio.

Parama mokama vieną kartą už vieną studijų laikotarpį. Jei studijuojama tame pačiame semestre pakartotinai, parama nemokama tiek mėnesių, kiek ji buvo mokama tą semestrą ankstesnių studijų metu.

Paramos mokėjimą aukštoji mokykla nutraukia, kai studentas:

  • nutraukia studijas anksčiau numatytos studijų pabaigos datos;
  • praranda valstybės finansuojamą studijų vietą.

Informacija apie laisvas darbo vietas pedagogams skelbiama vieno langelio principu veikiančioje ir visas švietimo įstaigas aprėpiančioje duomenų bazėje.
Duomenų bazėje skelbiama informacija apie siūlomą pareigybę, darbo krūvį, pageidaujamą kalbą, kontaktai susisiekti. Duomenis galima filtruoti pagal pasirinktą savivaldybę, įstaigą, profesiją. Čia taip pat galima rasti informacijos apie mokyklą, jos vykdomas programas, nes ji susieta su atvira informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema AIKOS.
Duomenų bazėje mokyklos talpina skelbimus apie laisvas darbo vietas mokytojams, švietimo pagalbos specialistams, mokytojo padėjėjams ir kitiems su mokinių ugdymu susijusiems darbuotojams. Skelbimus gali įkelti kiekviena švietimo įstaiga – bendrojo ugdymo, profesinė, aukštoji ar neformaliojo švietimo mokykla, darželis, taip pat privatūs švietimo teikėjai.
 

Gintarė Kaklauskaitė, Stipendijų ir finansinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė tel. Nr. (8 658) 30 988, tel. Nr. (8 5) 2 64 7154, el. p. [email protected]

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-07-26