Susiję teisės aktai

Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2021 m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. V1-94 anglų kalba versija „Dėl Paramos, skiriamos įgyvendinant Europos Komisijos Europos kaimynystės politikos ir plėtros derybų generalinio direktorato, Europos Komisijos Tarptautinės partnerystės generalinio direktorato finansuojamos specialiosios programos „EU4Belarus: solidarumas su Baltarusijos žmonėmis“ (angl. EU4Belarus: Solidarity with the People of Belarus) priemonės „Parama pažangiam mokymuisi ir mokymui EU4Belarus-SALT“ (angl. Support for Advanced Learning and Training – EU4Belarus-SALT) veiksmą, skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

https://www.teisesakturegistras.lt/portal/lt/legalAct/8847bf10592811ec862fdcbc8b3e3e05/asr

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-01-21