Paramos dydis ir mokėjimo tvarka

  • Stipendijos dydis - 450 Eur per mėnesį. Stipendija skiriama iki studijų pabaigos, bet ne ilgiau kaip 4 metams bakalauro studijų studentams ir 2 metams magistrantams. Išmokama kas mėnesį, 10 mėnesių per vienerius studijų metus.
  • Vienkartinė išmoka kelionės išlaidoms į/iš Baltarusijos Respublikos į/iš Lietuvos Respubliką padengti – 150 Eur metus. Išmokama kartą per metus einamųjų studijų metų pabaigoje.

Studentas gali pretenduoti gauti ir stipendiją, ir vienkartinę išmoką kelionės išlaidoms.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-12-10