Kokius dokumentus privalau pateikti Valstybinam studijų fondui, kad gaučiau paramą?

Norėdamas gauti paramą, studentas per 30 darbo dienų nuo kvietimo gauti paramą išsiuntimo, privalo pateikti Fondui:

  • pasirašytą prašymą skirti paramą pagal Valstybinio studijų fondo direktoriaus patvirtintą formą;
  • asmens dokumento su nuotrauka kopiją;
  • su aukštąja mokykla pasirašytos studijų sutarties kopiją.
Paskutinė atnaujinimo data: 2022-01-18