Ką privalo prisiminti paramą gavę studentai?

Paramą gavę studentai privalo:

  • raštu informuoti Fondą apie anketinių duomenų (pavardės, adreso ir kt.) pasikeitimą;
  • per 3 darbo dienas nuo aplinkybių atsiradimo informuoti apie studijų nutraukimą, išbraukimą iš studentų sąrašų, studijų sustabdymą ar akademinių atostogų suteikimą;
  • reguliariai tikrinti prašyme nurodytą el. pašto dėžutę;
  • atsiradus paramos permokai, studentas privalo ją grąžinti Fondui per 30 dienų nuo pranešimo apie permoką jam išsiuntimo.  

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-12-10