Kokią lėšų dalį reikės grąžinti?

Asmenys, nutraukę studijas savo noru ar pašalinti iš aukštosios mokyklos, turi grąžinti 50 procentų einamųjų studijų metų studijų programos metinės kainos, ne didesnės už švietimo ir mokslo ministro patvirtintą norminę studijų kainą, bet ne daugiau nei:
  1. 30 BSI dydžių (1 BSI=49 Eur)- asmenims, studijavusiems bakalauro programas.
  2. 50 BSI dydžių - asmenims, studijavusiems magistro programas arba laipsnio nesuteikiančias edukologijos studijų programas, skirtas mokytojo kvalifikacijai įgyti.
  3. 70 BSI dydžių - asmenims, studijavusiems doktorantūros programas (įskaitant meno aspirantūrą) arba pagal laipsnio nesuteikiančias atitinkamos krypties rezidentūros studijų programas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-01-02