Kada asmuo atleidžiamas nuo studijų kainos grąžinimo?

Valstybinis studijų fondas nuo studijų kainos grąžinimo atleidžia šiuo asmenis:

  • asmuo nutraukė studijas savo noru per pirmosios studijų pakopos ar vientisųjų studijų pirmųjų studijų metų pirmąjį semestrą;
  • pirmosios pakopos, antrosios pakopos ir vientisųjų studijų studentas studijų semestrą baigė mokslo ir studijų institucijos nustatytu laiku, neturi akademinių skolų ir ne vėliau kaip iki naujo studijų semestro pradžios raštu pranešė mokslo ir studijų institucijai apie studijų nutraukimą arba asmuo įvykdė studijų programos reikalavimus, įskaitant baigiamojo darbo pateikimą mokslo ir studijų institucijai, tačiau baigiamojo darbo negynė (neapgynė);
  • rezidentas ar doktorantas, priimtas į mokslo ir studijų instituciją po 2017 m. sausio 1 d., baigė studijų metus mokslo ir studijų institucijos nustatytu laiku, neturi akademinių skolų (doktorantūros atveju – atsiskaitė už doktoranto darbo plane numatytas veiklas) ir ne vėliau kaip iki naujų studijų metų pradžios raštu pranešė mokslo ir studijų institucijai apie studijų nutraukimą arba įvykdė studijų programos reikalavimus (doktorantūros atveju – įvykdė doktoranto darbo planą), įskaitant baigiamojo darbo (doktorantūros atveju – disertacijos) pateikimą mokslo ir studijų institucijai, tačiau baigiamojo darbo (doktorantūros atveju – disertacijos) negynė (neapgynė);
  • asmuo neteko valstybės finansavimo, nes neatitiko Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme 78 straipsnio 4 dalyje nustatytų gero mokymosi kriterijų (asmenys, priimti į mokslo ir studijų instituciją iki 2016 m. gruodžio 31 d., Mokslo ir studijų įstatymo (redakcija, galiojusi iki 2016 m. gruodžio 31 d.) 70 straipsnio 7 dalyje nurodytu atveju), studijų semestrą baigė mokslo ir studijų institucijos nustatytu laiku, neturi akademinių skolų ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo studijų rezultatų palyginimo paskelbimo raštu pranešė mokslo ir studijų institucijai apie studijų nutraukimą;
  • asmeniui sesija buvo pratęsta, ir studijų semestrą jis baigė mokslo ir studijų institucijos nustatytu laiku, neturi akademinių skolų ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pratęstos sesijos termino pabaigos raštu pranešė mokslo ir studijų institucijai apie studijų nutraukimą;
  • asmuo buvo išvykęs dalinių studijų užsienyje, neturi akademinių skolų ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo studijų semestro užsienio aukštojoje mokykloje pabaigos raštu pranešė mokslo ir studijų institucijai apie studijų nutraukimą ;
  • asmuo buvo išleistas akademinių atostogų dėl ligos, gydytojui ar gydytojų konsultacinei komisijai rekomendavus, arba nėštumo ir gimdymo, vaiko priežiūros atostogų ir nepasibaigus akademinių atostogų terminui raštu pranešė mokslo ir studijų institucijai apie studijų nutraukimą;
  • asmuo teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas neįgaliu;
  • asmeniui mirus, prievolė grąžinti lėšas mirusio asmens įpėdiniams neperkeliama.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-05-24