Kada asmuo atleidžiamas nuo studijų kainos grąžinimo?

Valstybinis studijų fondas nuo studijų kainos grąžinimo atleidžia šiuo asmenis:
  • kurie studijų semestrą baigė aukštosios mokyklos nustatytu laiku, neturi akademinių skolų ir ne vėliau kaip iki naujo studijų semestro pradžios raštu pranešė aukštajai mokyklai apie studijų nutraukimą arba asmuo įvykdė studijų programos reikalavimus, įskaitant baigiamojo darbo pateikimą aukštajai mokyklai, tačiau baigiamojo darbo negynė (neapgynė).
  • kurie rotacijos metu neteko valstybės finansuojamos vietos,  studijų semestrą baigė aukštosios mokyklos nustatytu laiku, neturi akademinių skolų ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo studijų rezultatų palyginimo paskelbimo aukštojoje mokykloje (arba - aukštosios mokyklos nustatyta tvarka) raštu pranešė aukštajai mokyklai apie studijų nutraukimą (Aprašo 6.2 punktas);
  • kuriems sesija buvo pratęsta,  ir  studijų semestrą jie baigė aukštosios mokyklos nustatytu laiku, neturi akademinių skolų ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pratęstos sesijos termino pabaigos raštu pranešė aukštajai mokyklai apie studijų nutraukimą (Aprašo 6.3 punktas);
  • kurie buvo išvykę studijuoti į užsienį pagal mainų programą, neturi akademinių skolų ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo studijų semestro užsienio aukštojoje mokykloje pabaigos raštu pranešė aukštajai mokyklai apie studijų nutraukimą (Aprašo 6.4 punktas);
  • kurie buvo išleisti akademinių atostogų dėl ligos gydytojui ar gydytojų konsultacinei komisijai rekomendavus arba nėštumo ir gimdymo arba vaiko priežiūros atostogų ir nepasibaigus akademinių atostogų terminui raštu pranešė aukštajai mokyklai apie studijų nutraukimą (Aprašo 6.5 punktas);
  • kurie savo noru nutraukė studijas ar buvo pašalinti iš aukštosios mokyklos, tačiau teisės aktų nustatyta tvarka yra pripažinti neįgaliais ir pateikė pažymą apie savo neįgalumą (Aprašo 6.6 punktas);
  • mirusius asmenis (Aprašo 6.7 punktas).

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-01-17