Per kiek laiko reikia pateikti prašymą išmokėti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją?

Per 15 darbo dienų nuo pranešimo apie skirtą kainos kompensaciją išsiuntimo per Fondo informacinę sistemą ir el. paštu dienos.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-08-10