Kiek kartų ir kada yra skiriama už studijas sumokėtos kainos kompensacija?

Asmenims, įstojusiems iki 2016 12 31: 2018 m. pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų studentams studijų kaina kompensuojama už visą jų studijų laikotarpį, baigtą iki 2018 09 30. Už studijas sumokėta kaina nekompensuojama už studijų laikotarpius, už kuriuos studijų kainos kompensacija asmeniui jau buvo paskirta, taip pat už laikotarpius, už kuriuos asmeniui, baigusiam atitinkamą studijų laikotarpį (pirmuosius dvejus studijų metus (ištęstinių studijų atveju – pusę studijų programos) ir likusius studijų metus), atsižvelgiant į jo studijų rezultatus, atitinkamais kalendoriniais metais studijų kainos kompensacija nebuvo paskirta. Už vėlesnius studijų metus šiems asmenims studijų kaina kompensuojama pabaigus kiekvienus studijų metus.

Asmenims, įstojusiems po 2017 01 01: studijų kaina kompensuojama pabaigus kiekvienus studijų metus.  

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-08-10