Ar asmenys, studijuojantys išlyginamosiose studijose, gali pretenduoti į už studijas sumokėtos kainos kompensavimą?

Negali. Išlyginamosios arba papildomosios studijos nepriklauso jokiai studijų pakopai. Tai yra parengiamasis etapas prieš stojant į magistrantūrą. Valstybė nereguliuoja nei papildomųjų studijų trukmės, nei jų turinio, neregistruoja tokių programų. Priimant į magistrantūrą reikalavimus nustato patys universitetai.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-08-10