Kas gali pretenduoti į už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimą?

Kad asmuo galėtų pretenduoti į už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją turi atitikti VISAS šias sąlygas:
1. pirmą kartą aukštojoje mokykloje studijuoja pagal pirmosios arba antrosios pakopos, arba vientisųjų studijų programas ar yra baigęs studijas;
2. nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą (trukmė 9 mėn.)  ar bazinius karinius mokymus (trukmė 70-90 d.) baigė prieš pradėdami studijas aukštojoje mokykloje arba studijų metu;
3. studijas pradėjo praėjus ne daugiau negu trejiems metams nuo nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos ar bazinių karinių mokymų atlikimo;
4. nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ar bazinius karinius mokymus atliko po 2011 m. rugsėjo 1 dienos iki 2015 m. balandžio 21 dienos;
5. visą studijų laikotarpį ar jo dalį (semestrą) studijavo valstybės nefinansuojamoje vietoje;
6. neturi akademinių skolų.

Kainos dalies kompensacija gali būti skiriama tik už vienas studijas.

Kainos dalies kompensavimas skiriamas asmeniui pabaigus atitinkamą studijų laikotarpį:

  • pirmus dvejus (ištęstinių studijų atveju - baigus pirmąją pusę studijų programos) studijų metus;
  • ir/ arba trečiuosius studijų metus iki pirmosios pakopos ar vientisųjų studijų pabaigos (ištęstinių studijų atveju - baigus antrąją pusę studijų programos);
  • antrosios pakopos studijas.

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-08-24