Kada galima tikėtis už studijas sumokėtos kainos dalies kompensacijos išmokėjimo?

  •  Studijas baigusiam asmeniui, kompensacija išmokama per 10 darbo dienų nuo sąrašo asmenų, kuriems siūloma skirti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją, patvirtinimo.
  •  Studijuojančiam asmeniui, kompensacija išmokama per 10 darbo dienų nuo prašymų išmokėti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją, pateikimo termino pabaigos.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-08-10