Kokios yra paramą gavusio asmens pareigos?

Paramą gavęs asmuo privalo:

  1.  per 10 darbo dienų nuo kiekvieno semestro pradžios fondui pateikti patvirtinimą apie studento statusą (kad tęsia studijas);
  2. likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki naujų studijų metų pradžios pateikti fondui informaciją apie tais metais mokėtiną metinę studijų kainą;
  3. per 5 darbo dienas informuoti fondą apie studijų nutraukimą (nurodant studijų nutraukimo priežastis), pašalinimą iš aukštosios mokyklos, studijų sustabdymą ar suteiktas akademines atostogas ir pateikti šias aplinkybes pagrindžiančius dokumentus;
  4. per 5 darbo dienas informuoti fondą apie studijų atnaujinimą (po sustabdymo dėl akademinių atostogų, nėštumo, gimdymo ir vaiko priežiūros atostogų, privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo) ir pateikti šias aplinkybes pagrindžiančius dokumentus;
  5. per 5 darbo dienas informuoti fondą apie pasikeitusią studijų pabaigos datą;
  6. per 20 darbo dienų nuo studijų užsienyje baigimo dienos pateikti fondui aukštojo mokslo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą;
  7. baigus studijas, kiekvienais kalendoriniais metais iki birželio 1 d. pateikti fondui dokumentus, patvirtinančius įsipareigojimo įsidarbinti vykdymą;
  8. paramą gavę asmenys įsipareigoja per 5 metų laikotarpį nuo aukštojo mokslo kvalifikacijos užsienyje įgijimo ne trumpiau kaip 3 metus eiti pareigas, kurioms reikalinga aukštojo mokslo kvalifikacija, Lietuvos Respublikoje arba Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse, konsulinėse įstaigose, specialiosiose misijose arba tarptautinėse organizacijose, kurių narė yra Lietuvos Respublika, pagal darbo sutartį arba darbo santykiams prilygintų teisinių santykių pagrindu.
Paskutinė atnaujinimo data: 2022-05-12