Kokios yra paramą gavusio asmens pareigos?

Paramą gavęs asmuo privalo:

  1.  per 10 darbo dienų nuo kiekvieno semestro pradžios fondui pateikti patvirtinimą apie studento statusą (kad tęsia studijas);
  2. likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki naujų studijų metų pradžios pateikti fondui informaciją apie tais metais mokėtiną metinę studijų kainą;
  3. per 5 darbo dienas informuoti fondą apie studijų nutraukimą (nurodant studijų nutraukimo priežastis), pašalinimą iš aukštosios mokyklos, studijų sustabdymą ar suteiktas akademines atostogas ir pateikti šias aplinkybes pagrindžiančius dokumentus;
  4. per 5 darbo dienas informuoti fondą apie studijų atnaujinimą (po sustabdymo dėl akademinių atostogų, nėštumo, gimdymo ir vaiko priežiūros atostogų, privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo) ir pateikti šias aplinkybes pagrindžiančius dokumentus;
  5. per 5 darbo dienas informuoti fondą apie pasikeitusią studijų pabaigos datą;
  6. per 20 darbo dienų nuo studijų užsienyje baigimo dienos pateikti fondui aukštojo mokslo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą;
  7. ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo aukštojo mokslo kvalifikacijos užsienyje įgijimo įsidarbinti Lietuvoje arba Lietuvos diplomatinėse atstovybėse, konsulinėse įstaigose, specialiosiose misijose arba tarptautinėse organizacijose, kurių narė yra Lietuva, pareigose, kurioms reikalinga aukštojo mokslo kvalifikacija, ir dirbti ne trumpiau kaip 3 metus per 5 metų laikotarpį. Šis reikalavimas taikomas kiekvienai asmens sudarytai sutarčiai;
  8. informuoti fondą ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus per mėnesį nuo įsidarbinimo pradžios;
  9. informuoti fondą ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus per 5 darbo dienas nuo darbovietės pakeitimo dienos;
  10. informuoti fondą ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus per 5 darbo dienas nuo įsipareigojimo dirbti ne trumpiau kaip 3 metus per 5 metų laikotarpį įvykdymo.
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-01-16