Susiję teisės aktai

Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2020 m. gegužės 18 d. įsakymas Nr. V1-18 “Dėl paramos studijoms ne Lietuvos Respublikos aukštojoje mokykloje skyrimo pradžios”

Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2020 m. gegužės 18 d. įsakymas Nr. V1-17 “Dėl Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2019 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. V1-26 pakeitimo”

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. gegužės 21 d. įsakymas Nr. V-483 „Dėl įgaliojimų valstybiniam studijų fondui suteikimo"

Paramos įstojusiems į aukštąsias mokyklas ne Lietuvos Respublikoje ir jose studijuojantiems Lietuvos Respublikos piliečiams, taip pat kitų Europos Sąjungos valstybių narių, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės, Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių piliečiams, dirbantiems ir (arba) turintiems teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, ir jų šeimos nariams, taip pat ir kitų užsienio valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės, turintiems teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, skyrimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimu Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gegužės 13 d. nutarimas Nr. 495 “Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimu Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo”

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-19