Kiek laiko užtrunka prašymų vertinimas?

Pirmasis komisijos posėdis vyksta praėjus ne daugiau kaip 20 darbo dienų nuo prašymų priėmimo termino pabaigos. Komisija ne vėliau nei einamųjų metų rugpjūčio 1 d. pateikia fondui pasiūlymus dėl asmenų, kuriems siūloma skirti paramą, ir skiriamos paramos dydžio. Fondas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo komisijos pasiūlymų gavimo dienos priima sprendimą dėl paramos skyrimo.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-08-10