Kaip skaičiuojamas Lietuvai atidirbtas laikas?

Nustatant, ar asmuo dirbo ne trumpiau kaip 3 metus per 5 metų laikotarpį, skaičiuojamas laikas, kurį asmuo dirbo pagal darbo sutartį ar darbo santykiams prilygintų teisinių santykių pagrindu. Jei asmuo vienu metu dirbo pagal darbo sutartį ar darbo santykiams prilygintų teisinių santykių pagrindu su keliais darbdaviais, jo dirbti laikotarpiai nėra sumuojami.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-12-27