exclamation

Informuojame, kad nuo 2020-11-27 18:00 iki 2020-11-29 18:00 ir nuo 2020-12-04 18:00 iki 2020-12-06 18:00 bus atliekami IS infrastruktūros perkėlimo darbai. Dėl šios priežasties galimi trumpalaikiai portalo „Mano vyriausybė“ veiklos sutrikimai. Atsiprašome už nepatogumus.

Kas vertina dėl savo specifikos nereitinguojamas aukštąsias mokyklas?

Gavęs prašymą  skirti paramą studijoms aukštojoje mokykloje, kuri nėra reitinguojama dėl savo specifikos (menai), Valstybinis studijų fondas kreipiasi į:

  1. Lietuvos aukštąją mokyklą, kuri vykdo panašią studijų programą;
  2. Lietuvos valstybės institucijas ar įstaigas, nevyriausybines organizacijas, kurių veiklos srityje yra su asmens studijų programa susiję klausimai;
  3. Lietuvoje veikiančias asociacijas, vienijančias  studijų krypčių grupės, kuriai priklauso Prašymą pateikusio asmens studijų programa, specialistus.
  4. Kitas vertinimą pagal kompetenciją galinčias atlikti institucijas ar asmenis

Prašymus nagrinėjanti komisija turi teisę motyvuotu rašytiniu sprendimu nepritarti ekspertų įvertinimui. Jei Komisija priima sprendimą, kad aukštoji mokykla nepatenka tarp geriausių pasaulio aukštųjų mokyklų, pateiktas prašymas toliau nenagrinėjamas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-14