Kas negali gauti paramos konkurse "Kitas100" ?

Paramos negali gauti asmenys, kurie:

  • yra įstoję (pakviesti studijuoti) arba jau studijuoja pagal pirmosios, antrosios studijų pakopos, vientisųjų studijų programą užsienio valstybės aukštojoje mokykloje, kuri nepatenka tarp pirmų 20 aukštųjų mokyklų bent viename iš trijų pasaulinių reitingų;
  • yra įstoję (pakviesti studijuoti) arba jau studijuoja doktorantūroje užsienio valstybės aukštojoje mokykloje, nepatenkančiose tarp pirmų 200 aukštųjų mokyklų bent viename iš trijų pasaulinių reitingų;
  • yra pakviesti studijuoti ar studijuoja aukštojoje mokykloje, kuri nėra reitinguojama aukščiau nurodytuose bendruosiuose reitinguose ir nėra tik meno studijų krypčių grupės programas ar meno krypties studijas vykdanti aukštoji mokykla;
  • yra pakviesti studijuoti ar studijuoja  aukštojoje mokykloje, kuri nėra reitinguojama aukščiau nurodytuose bendruosiuose reitinguose dėl savo specifikos, vykdo tik meno studijų krypčių grupės programas ar meno krypties studijas, tačiau įvertinama kaip nepatenkanti tarp geriausių pasaulio aukštųjų mokyklų;
  • prašymų skirti Paramą pateikimo metu jau yra įgiję daugiau kaip pusę tos pačios  pakopos, kuriai prašo skirti Paramą, studijų programos kreditų valstybės biudžeto lėšomis;
  • yra pakviesti studijuoti ar pakartotinai studijuoja pagal tos pačios pakopos studijų programą, jeigu ankstesnių studijų metu asmeniui buvo skirta Parama;
  • prašymų skirti Paramą pateikimo metu jau studijuoja valstybės finansuojamoje studijų vietoje ar vietoje, kuriai skirta Parama (turi galiojančią studijų sutartį su aukštąja mokykla ir (arba) yra šios aukštosios mokyklos studentų sąrašuose), ir prašo skirti Paramą kitai tos pačios pakopos studijų programai;
  • Valstybinio studijų fondo nustatytais terminais nepatikslina pateikto prašymo ar prie jo pridėtų dokumentų ir (arba) nepateikia Valstybinio studijų fondo prašomos informacijos.
Paskutinė atnaujinimo data: 2022-05-12