Kada sudaroma paramos studijoms užsienyje sutartis?

Sutartis sudaroma ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo sprendimo skirti paramą priėmimo. Jeigu Jums bus paskirta parama, fondas elektroniniu paštu informuos Jus apie terminą sutarčiai sudaryti.

Asmuo, kuris dėl nuo jo nepriklausančių aplinkybių nepasirašė sutarties per nurodytą terminą, turi teisę per 5 darbo dienas pateikti fondui motyvuotą prašymą pratęsti sutarties pasirašymo terminą. Fondas per 3 darbo dienas nuo asmens prašymo gavimo priima sprendimą. Terminas gali būti pratęsiamas 5 darbo dienomis.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-05-12