Paramos dydis ir mokėjimo tvarka

Stipendijos dydis - 3,25 BSI (šiuo metu 159,25 Eur per mėnesį). Stipendija yra skiriama konkursinės eilės tvarka:

  1. pirmosios pakopos, vientisųjų, antrosios arba trečiosios pakopos studijų pirmojo kurso nuolatinės studijų formos studentai;
  2. pirmosios pakopos, vientisųjų, antrosios arba trečiosios pakopos studijų nuolatinės studijų formos studentai, studijuojantys antrame ar tolesniuose kursuose, pasiekę puikų pasiekimų lygmenį;
  3. pirmosios pakopos, vientisųjų, antrosios arba trečiosios pakopos studijų nuolatinės studijų formos studentai, studijuojantys antrame ar tolesniuose kursuose, pasiekę tipinį pasiekimų lygmenį;
  4. pirmosios pakopos, vientisųjų, antrosios arba trečiosios pakopos studijų nuolatinės studijų formos studentai, studijuojantys antrame ar tolesniuose kursuose, pasiekę slenkstinį pasiekimų lygmenį;
  5. ištęstinės studijų formos pirmojo kurso studentai;
  6. ištęstinės studijų formos antrojo ar tolesnio kurso studentai.

Tais atvejais, kai stipendijoms skirta suma mažesnė nei lėšų joms poreikis, pirmenybės teisę gauti stipendiją turi (prioriteto mažėjimo tvarka):

Stipendija skiriama vienam semestrui ir  išmokama kas mėnesį.

Socialinių išmokų dydžiai:

Studentų socialinė padėtis

 Išmokos dydis Eur

Studentai iki 26 metų (įskaitytinai), kurių tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) ar globėjai (rūpintojai) yra mirę

319

Studentai iki 26 metų (įskaitytinai), kurių vienas iš tėvų ar globėjų (rūpintojų) yra miręs

261

Studentai iki 26 metų (įskaitytinai), kurių bent vienas iš tėvų ar globėjų (rūpintojų) yra neįgalus

232

Studentai iki 26 metų (įskaitytinai) iš daugiavaikių šeimų, kuriose ne mažiau kaip 3 nepilnamečiai vaikai ar suaugusieji iki 26 metų (įskaitytinai) mokosi (studijuoja) pagal formaliojo švietimo programas

203


Socialinė išmoka išmokama vieną kartą per semestrą.

Apie paramos suteikimą studentai informuojami elektroniniu paštu per 5 darbo dienas, o pinigai į studento nurodytą sąskaitą pervedami per 15 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo.

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-01-16