Ką privalo prisiminti paramą gavę studentai?

Paramą gavę studentai privalo:

  • Raštu informuoti Fondą apie anketinių duomenų (pavardės, adreso ir kt.) pasikeitimą;
  • Per 3 darbo dienas nuo aplinkybių atsiradimo informuoti apie studijų nutraukimą, išbraukimą iš studentų sąrašų, studijų sustabdymą ar akademinių atostogų suteikimą;
  • Reguliariai tikrinti prašyme nurodytą el. pašto dėžutę.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-08-10