Registracijos tvarkaraštis

Dėmesio pratęsiamas mokslinių stažuočių kandidatų (bakalaurų/magistrantų) paraiškų teikimo terminas. Nuo 2020 m. liepos 1 d. kandidatai galės teikti paraiškas kiekvieną mėnesį.

Kiekvieno mėnesio 1-16 dienomis BARI portale doktorantai turės galimybę įkelti pasiūlymus mokslinėms stažuotėms, pretendentai (bakalaurai/magistrantai) teikti paraiškas, darbų vadovai/profesoriai kelti rekomendacijas. Įvykdžius atrankos procesą, apie patvirtintą mokslinę stažuotę bus informuotos abi šalys. Atrankos bus vykdomos kiekvieną mėnesį, atsižvelgiant į finansavimo lėšų poreikį.

Pateikti paraiškas bei susipažinti su paraiškų teikimo tvarkaraščiu galite https://www.baltic-science.org/bari/

Nuo 2020-07-01 iki 2021-05-16;
kiekvieno mėnesio 1 - 16 dienomis

 

Doktorantai tikslina jau pateiktus arba teikia naujus pasiūlymus mokslinėms stažuotėms.
Doktorantūros studentai turi reguliariai peržiūrėti savo paskyrą bei tikrinti gaunamas paraiškas.

 

Nuo 2020-07-01 iki 2021-05-16;
kiekvieno mėnesio 1 - 16 dienomis

 

Bakalauro (nuo antro semestro) ir magistrantūros studijų studentai teikia pretendentų paraiškas mokslinei stažuotei atlikti.

Nuo 2020-07-01 iki 2021-05-16;   kiekvieno mėnesio 1 -16 dienomis

 

Profesoriai bei mokslinių darbų vadovai teikia rekomendacijas

Nuo 2020-07-19 iki 2021-05-21; kiekvieno mėnesio 1 - 21 dienomis

 

Atranka
Doktorantūros studentai nuolat tikrina gaunamas paraiškas. Tinkamas pretendentas reitinguojamas per 3 dienas, jei įmanomas stažuotės laikotarpis gali būti suplanuotas, laikantis visų COVID-19 reglamentų.

Nuo 2020-07-22

Po kiekvieno mėnesio 22 dienos

 

Atrankos rezultatai
BARI portalo administratorius nuolat tikrina doktorantų reitingavimą. Jei pasirinktas kandidatas atitinka būtinus reikalavimus ir galimas reikalingas finansavimas, abi šalys informuojamos apie galimą stažuotę. Atranka vykdoma pirmumo principu.

 

Nuo 2020-07-22

Po kiekvieno mėnesio 22 dienos

 

Po sėkmingo atrankos etapo abi šalys patvirtina savo pasirinkimą.

Tiek doktorantas tiek pretendentas susitaria dėl stažuotės laikotarpio, atsižvelgdami į COVID-19 reikalavimus bei informuoja apie tai BARI administratorių.

Nuo 2020-07-22

Po kiekvieno mėnesio 22 dienos

 

Stipendijų skyrimas
Patvirtinus stažuotės laikotarpį, BARI administratorius nukreips stažuotoją jam skirtam remėjui – finansavimo teikėjui.

Pratęstas stažuočių laikotarpis nuo 2020 m. rugpjūčio mėn. iki 2021 m. birželio mėn.

 

Stažuotės trukmė
Tikslų stažuotės laikotarpį, t. y. stažuotės pradžios datą bei trukmę, (mažiausiai 2 savaites, ne daugiau kaip 12 savaičių) susitarimo būdu nustato pats doktorantas ir būsimas praktikantas pagal naujausius COVID-19 reglamentus.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-08-10