Kas gali dalyvauti projekte?

  1. Doktorantai – priimanti šalis.

Teikti projektų siūlymus gali doktorantai, kurie yra samdomi Baltijos jūros regione akredituotoje akademinėje institucijoje arba ne pelno siekiančioje tyrimų įstaigoje, kurios veikla susijusi su gyvybės, fotonų ir neutronų arba socialinės gerovės mokslo sritimis.  Jie turėtų būti motyvuoti glaudžiai bendradarbiauti su tarptautiniais praktikantais, kurie norėtų prisidėti prie jų tyrimų projektų. Pasiūlymui turi pritarti doktoranto vadovas. Projektas turėtų būti vykdomas aktyviai bendradarbiaujant.

  1. Bakalauro bei magistrantūros studentai – vyksta stažuotei pagal pasirinktą projektą.

Studentai gali kreiptis dėl galimybės dirbti viename iš tyrimų projektų, kuriuos pasiūlė doktorantai. Jie turėtų mokytis Baltijos jūros regiono universitete bei būti priimti visai stažuotės trukmei. 2020 metais stipendijas stažuotei atlikti Valstybinis studijų fondas teiks tik atrinktiems magistrantūros studentams.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-08-10