Baltijos mokslo tinklo mobilumo programos jaunųjų tyrėjų stažuotėms (BARI)

Nuo 2019 m. balandžio iki 2021 metų sausio mėnesio Valstybinis studijų fondas vykdo Interreg Baltijos jūros regiono programos Baltijos mokslo tinklas – mokslo varomoji jėga projektą.

Tai  yra išplėstinis Baltijos mokslo tinklo projektas. Projekte dalyvaujančios šalys: Danija, Estija, Suomija, Vokietija, Latvija, Lietuva, Norvegija, Lenkija, Švedija, Rusija ir stebėtojų narys Baltarusija

 

Baltijos mokslo tinklo mobilumo programos jaunųjų tyrėjų stažuotėms (BARI) pagrindiniai tikslai:

1. suteikti perspektyviems studentams (stažuotojams) galimybę įgyti patirties viename pasirinktame projekte, atliekant mokslinius tyrimus;

2. suteikti doktorantams (šeimininkams) papildomų įgūdžių (tarpkultūrinių įgūdžių, kalbos įgūdžių, asmeninės valdymo kompetencijos), kurie yra labai svarūs tarptautinėje darbo vietoje;

3. skatinti jaunų tyrėjų tarptautinį bendradarbiavimą Baltijos jūros regione;

4. salaikyti aukštos kokybės mokslinių tyrimų projektus.

 


„Baltijos mokslo tinklas“ (BSN_Powerhouse) yra išplėstinis Baltijos mokslo tinklo projektas, kuris veikia kaip tarpvalstybinis aukštojo mokslo, mokslo ir tyrimų forumas, bendradarbiaujant Baltijos jūros regione (BSR).


„BSN_Powerhouse“ finansuojamas pagal ES programą „Interreg Vb“ Baltijos jūros regione. Daugiau informacijos apie BARI galite rasti

https://www.baltic-science.org/bari/

 

„Informuojame, kad dėl COVID19 „krizės“ BSN_powerhouse tarptautinių stažuočių BARI projektas nėra atšaukiamas. Pratęsiami kandidatų (bakalaurų/magistrantų) paraiškų teikimo terminai. Visą naujausią aktualią informaciją galite sekti BARI tinklalapyje https://www.baltic-science.org/bari/

  1. Doktorantai – priimanti šalis.

Teikti projektų siūlymus gali doktorantai, kurie yra samdomi Baltijos jūros regione akredituotoje akademinėje institucijoje arba ne pelno siekiančioje tyrimų įstaigoje, kurios veikla susijusi su gyvybės, fotonų ir neutronų arba socialinės gerovės mokslo sritimis.  Jie turėtų būti motyvuoti glaudžiai bendradarbiauti su tarptautiniais praktikantais, kurie norėtų prisidėti prie jų tyrimų projektų. Pasiūlymui turi pritarti doktoranto vadovas. Projektas turėtų būti vykdomas aktyviai bendradarbiaujant.

  1. Bakalauro bei magistrantūros studentai – vyksta stažuotei pagal pasirinktą projektą.

Studentai gali kreiptis dėl galimybės dirbti viename iš tyrimų projektų, kuriuos pasiūlė doktorantai. Jie turėtų mokytis Baltijos jūros regiono universitete bei būti priimti visai stažuotės trukmei. 2020 metais stipendijas stažuotei atlikti Valstybinis studijų fondas teiks tik atrinktiems magistrantūros studentams.

Dėmesio pratęsiamas mokslinių stažuočių kandidatų (bakalaurų/magistrantų) paraiškų teikimo terminas. Nuo 2020 m. liepos 1 d. kandidatai galės teikti paraiškas kiekvieną mėnesį.

Kiekvieno mėnesio 1-16 dienomis BARI portale doktorantai turės galimybę įkelti pasiūlymus mokslinėms stažuotėms, pretendentai (bakalaurai/magistrantai) teikti paraiškas, darbų vadovai/profesoriai kelti rekomendacijas. Įvykdžius atrankos procesą, apie patvirtintą mokslinę stažuotę bus informuotos abi šalys. Atrankos bus vykdomos kiekvieną mėnesį, atsižvelgiant į finansavimo lėšų poreikį.

Pateikti paraiškas bei susipažinti su paraiškų teikimo tvarkaraščiu galite https://www.baltic-science.org/bari/

Norėdamas pateikti pasiūlymą atlikti praktiką, studentas turi užsiregistruoti internetu BARI portale.

Po registracijos studentas kiekvieno mėnesio 1-16 dienomisgalės teikti savo atliekamo projekto stažuotės pasiūlymą, kuriame yra projekto aprašymas.

Susipažinti su paraiškų teikimo tvarkaraščiu ir pateikti paraiškas galite https://www.baltic-science.org/bari/

Projektas vykdomas gyvybės (Life sciences), fotonų ir neutronų (Photon & Neutron Science) bei socialinės gerovės (Welfare State) mokslo srityse.

Stipendijas stažuotėms atlikti finansuoja BARI projekto partneriai ir rėmėjai. Stažuotėse gali dalyvauti pirmos pakopos (bakalauro) ir antros pakopos (magistrantūros) studijų  studentai. Finansavimą sudaro: mėnesinė stipendija ir studento kelionės išlaidų kompensavimas.

2020 metais Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis numatoma skirti stipendijas pirmos (bakalaurams nuo antro semestro) ir antros pakopos (magistratūros) Lietuvos Respublikos aukštosiose mokyklose studijuojantiems ir atranką praėjusiems studentams. Stažuotojų atranką vykdys projekto partneris - Deutscher Akademischer Austauschdienst e.V. (toliau - DAAD).  Stipendijų išmokėjimą atrinktiems studentams vykdys ir administruos Valstybinis studijų fondas.

Atkreipiame dėmesį, kad asmenys galės pretenduoti ir gauti paramą stažuotėms iš kitų finansavimo šaltinių ar finansuoti stažuotės išlaidas savo asmeninėmis lėšomis.

Trukmė – nuo 2 iki 12 savaičių. Praktikos trukmė bus nustatoma individualiai nuo stažuotės pradžios iki pabaigos datų.

Norėdami kreiptis dėl 2020 m. vasaros stažuotės, turite:

  • Būti Baltijos jūros regiono universiteto gyvybės (Life sciences), fotonų ir neutronų (Photon & Neutron Science) arba socialinės gerovės (Welfare State) mokslo srities studentas;
  • būti studentu, kuris iki stažuotės pradžios bus baigęs bent 1 metų studijų programą arba magistrantu;
  • nenutraukti esamų studijų, gavus paskirtą stažuotę;
  • gebėti atlikti visas su projektu susijusias veiklas anglų kalba.

Paraiška teikiama internetu BARI duomenų sistemoje. Norėdami teikti paraišką, pirmiausia turite užsiregistruoti duomenų sistemoje. Prisijungę prie duomenų sistemos, užpildykite internetinę paraiškos formą ir įkelkite visus būtinus dokumentus. Ieškokite visų stažuočių pozicijų ir įsiminkite įdomias pozicijas sąraše. Paraišką galite teikti ne daugiau nei trims projektams.

Susipažinti su paraiškų teikimo tvarkaraščiu ir pateikti paraiškas galite https://www.baltic-science.org/bari/

Stažuočių finansavimą vykdo įvairios institucijos bei organizacijos. Priklausomai nuo finansuotojo, kuris skiria stipendiją, suma ir sąlygos gali skirtis. Paprastai finansavimą sudarys:

  • mažiausiai 600 EUR dydžio mėnesinė stipendija, skirta padengti studento pragyvenimo išlaidas (2020 metais Valstybinis studijų fondas mėnesiui suteikia 800 EUR stipendiją);
  • 300 EUR skiriama kelionės išlaidų kompensavimui.

Finansavimas  gali būti skiriamas mokslinėms stažuotėms, kurių trukmė iki 2020 m. gruodžio 15 d.

Atkreipkite dėmesį, kad stipendija neapima sveikatos, nelaimingo atsitikimo ar asmeninės atsakomybės draudimo. Tuo turėtumėte pasirūpinti patys.

Nuoroda į BARI tinklalapį

https://www.baltic-science.org/bari/

Valstybinio studijų fondo kontaktai:  El. paštu: bari@vsf.lt

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-06