Valdyba

Valstybinio studijų fondo valdybos sudėtis:

Angelė Lileikienė

– Lietuvos verslo kolegijos direktorė (valdybos pirmininkė);

Joana Aleknavičiūtė

– Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento Profesinio mokymo skyriaus vedėja;

Kęstutis Gansiniauskas

– Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Ekonomikos departamento Mokslo ir studijų ekonomikos skyriaus vyriausiasis specialistas, atliekantis Ekonomikos departamento Mokslo ir studijų ekonomikos skyriaus vedėjo funkcijas;

   

Ernestas Jasaitis

Ieva Kanovalovaitė

– Valstybinio studijų fondo direktorius;

– Finansų ministerijos Biudžeto departamento Švietimo, kultūros ir socialinių sektorių skyriaus vyriausioji specialistė;

Edmundas Kiškis

– Finansų ministerijos Valstybės iždo departamento Skolinimosi ir pinigų valdymo skyriaus vedėjas;

Svetlana Kulpina

– Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinės aprėpties departamento Piniginės paramos skyriaus vedėja;

Daina Lukošiūnienė

– Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento patarėja;

Vilija Salienė

 

Eigirdas Sarkanas

– Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos kanclerė;

– Lietuvos studentų sąjungos prezidentas;

Vaida Stonytė-Gaubienė

– Valstybinio studijų fondo direktoriaus pavaduotoja.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-01-22