Studentų apklausa

Kviečiame dalyvauti apklausoje!

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, įgyvendindamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vidaus audito rekomendacijas, atlieka Finansinės paramos studentams, turintiems negalią, teikimo tyrimą. Tyrimas skirtas finansinės paramos studentams, turintiems negalią, mechanizmo tobulinimui.

Tam tikslui Neįgaliųjų reikalų departamentas parengė apklausos anketą. Anketos klausimai taip pat liečia ir Valstybinio studijų fondo veiklą, todėl mielai dalinamės nuoroda į šią anketą: www.manoapklausa.lt/apklausa/927839807/

Kviečiame studentus, turinčius negalią, aktyviai pildyti šią anketą ir taip prisidėti prie finansinės paramos mechanizmo tobulinimo.

Anketos anoniminės. Apklausa vykdoma iki spalio 31 d.

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-05-04