Rekomendacijos

Švietimo pagalbos specialisto, kuris gebėtų optimaliai padėti tiek specialiuosius poreikius turinčiam studentui, tiek su šiuo studentu dirbančiam dėstytojui, kompetencija turi apimti plačią žinių ir gebėjimų sritį. Švietimo pagalbos specialistas, efektyviai atstovaudamas neįgalių studentų interesus aukštojoje mokykloje, turi išmanyti įvairių negalių keliamus specialiuosius poreikius ir šiuos poreikius kompensuojančias priemones, taip pat turi suprasti konkretaus dalyko dėstytojo darbo specifiką, vadinasi, išmanyti ugdymo bei pasiekimų vertinimo metodus. Svarbu įgyti specialias žinias ir jas pritaikyti bendraujant su neįgaliuoju.

Teikiamų rekomendacijų paskirtis:

  • Apžvelgti regos, klausos, judėjimo ir mokymosi sutrikimų požymius, priežastis ir svarbias pasekmes mokymuisi ir kasdieninių veiklų atlikimui.
  • Padėti aukštųjų mokyklų specialistams atpažinti iš šių sutrikimų kylančius specialiuosius poreikius bei pasirengti efektyviam pagalbos teikimui, siekiant užtikrinti vienodą studijų prieinamumą ir kokybę visiems studentams.

Atsisiųsti rekomendacijas aukštųjų mokyklų švietimo pagalbos specialistams savarankiškam darbui su specialius poreikius turinčiais studentais 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-09-02