Mokymai 2012-2015

Mokymai aukštųjų mokyklų darbuotojams – ilgalaikė investicija

2012 – 2015 m. Valstybinio studijų fondo vykdyto projekto „Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams“ (toliau – Projektas)  viena veiklų – mokymai aukštųjų mokyklų darbuotojams.

Mokymų tikslas – ugdyti aukštųjų mokyklų švietimo pagalbos specialistų socialinę ir profesinę kompetenciją darbui su specialiųjų poreikių studentais.

Mokymai vyko  dviem srautais.

Į I-ąjį mokymų srautą  pakviesti 72 dalyviai.

2013 m. pabaigoje iš aukštųjų mokyklų apklausos paaiškėjo, jog per 170 aukštųjų mokyklų darbuotojų išsakė poreikį dalyvauti tokiuose mokymuose.

Todėl 2014 m. sausio mėnesį dar 42 Projekto partnerių darbuotojai  pakviesti į Projekto II-ojo srauto švietimo pagalbos specialistų mokymus.

Viso mokymų kurso trukmė – 6 moduliai po 8 akademines valandas per dieną, iš viso – 54 akademinės valandos: 48 - skirtos auditoriniam ir 6 -  savarankiškam darbui.

Mokymų programa  parengta įvertinus aukštųjų mokyklų specialistų poreikius ir vykdyta pasitelkiant naujoviškus, efektyvius suaugusiųjų mokymo metodus, praktinių užduočių įgyvendinimui skiriant ne mažiau 30 procentų viso mokymų laiko.

Siekiant užtikrinti Projekto partneriams teikiamų paslaugų prieinamumą mokymai organizuoti skirtinguose šalies regionuose: Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, o sėkmingai baigusiems mokymų kursą asmenims išduoti neformaliojo švietimo programos baigimo pažymėjimai: 66 baigimo pažymėjimai I-ojo srauto dalyviams ir 40 pažymėjimų II-ojo srauto dalyviams.

Iš viso švietimo pagalbos specialistų mokymus baigė ir neformaliojo švietimo programos baigimo pažymėjimus gavo 106 aukštųjų mokyklų darbuotojai.

Mokymai padėjo aukštųjų mokyklų darbuotojams geriau pažinti studentų, turinčių negalią, specialiuosius poreikius, išmokti kuo sėkmingiau kurti abipusiu supratimu grįstą studijų aplinką. Tai – ilgalaikė investicija į žmones.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-09-02