Atmintinė

Negalia ar specialieji poreikiai? Atsakymas paprastas – jei į specialiuosius poreikius atsižvelgiama, negalios reikšmingumas žymiai sumažėja arba visai paranda prasmę. Šioje atmintinėje rasite gaires, kaip studijų procesą ir turinį pritaikyti ypatingų poreikių turintiems studentams. Joje rasite ir pasiūlymus, kaip aukštosiose mokyklose reglamentuotos žmonių su negalia studijos ir jų pritaikymas. Taip pat yra pateiktas pašalinančios arba sumažinančios dėl negalios kylančius barjerus įrangos sąrašas, kuri yra prieinama aukštosiose mokyklose bei neįgaliųjų organizacijų kontaktiniai duomenys.

Atsisiųsti atmintinę aukštųjų mokyklų švietimo pagalbos specialistams darbui su specialiųjų poreikių studentais

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-09-02