Rekomendacijos dėl studijų aplinkos pritaikymo pagal individualius klausos negalią turinčių studentų poreikius

2017 m. sausio 12 d. Vilniuje ir sausio 19 d. Kaune buvo surengti Valstybinio studijų fondo (toliau – Fondas) vykdomo projekto „Studijų prieinamumo didinimas“ aukštųjų mokyklų darbuotojų V modulio mokymai – „Negalią turinčių studentų studijų individualizavimas“.

Balandžio mėnesį Fondas gavo Lietuvos kurčiųjų draugijos, Lietuvos kurčiųjų jaunimo asociacijos ir Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus bendrijos PAGAVA parengtas oficialias rekomendacijas dėl studijų aplinkos pritaikymo pagal individualius klausos negalią turinčių studentų poreikius.

Rekomendacijos sudarytos remiantis asmenine klausos negalią turinčių studentų patirtimi studijuojant aukštosiose mokyklose ir susitikimų su dėstytojais patirtimi bei situacijomis, kurias teko padėti spręsti minėtų organizacijų atstovams.

Rekomendacijų rengėjai tikisi, kad šios rekomendacijos gerins studijų aplinkos prieinamumą klausos negalią turintiems studentams bei suteiks pagalbą akademinės ir administracinės aukštųjų mokyklų bendruomenės nariams.

Fondas, siekdamas didinti studijų prieinamumą klausos negalią turintiems studentams, ragina aukštąsias mokyklas susipažinti su šiomis rekomendacijomis ir jas paskelbti savo interneto svetainėse.

Su rekomendacijos galima susipažinti čia.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-09-02