header image

Aplinkos pritaikymas

Perdavėme Lietuvos aukštosioms mokykloms

Valstybinis studijų fondas (toliau – Fondas) vykdo bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomisprojektą „Studijų prieinamumo didinimas“ (toliau – Projektas).

Projektas užtikrina aukštojo mokslo prieinamumą ir studijų kokybės gerinimą studentams, turintiems negalią . Viena Projekto funkcijų – šalies aukštųjų mokyklų – projekto partnerių -informacinės ir fizinės aplinkos gerinimas bei pritaikymas studentų, turinčių negalią, poreikiams. Kiekvienais metais užsibrėžta tenkinti studentų, turinčių skirtingas negalias, poreikius.

Siekiant šio tikslo 2017 m. Projekto partneriams perduota regos negalios kompensacinė įranga:

Įrangos pavadinimas

Perduota vnt.

Stacionarus vaizdo didintuvas „Topaz PHD“ (29.696,08 Eur)

Lietuvos muzikos ir teatro akademijai (1)

Marijampolės kolegijai (1)

Socialinių mokslų kolegijai (1)

Lietuvos sporto universitetui (1)

Vilniaus kolegijai (1)

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijai (1)

Kauno kolegijai (1)

Europos humanitariniam universitetui (1)

Brailio įtaisas „Brailliant BL 40“

(17.073,00 Eur)

Šiaulių valstybinei kolegijai (1)

Vilniaus Gedimino technikos universitetui (1)

Lietuvos sveikatos mokslų universitetui (3) Kauno technologijos universitetui (1)

 

DAISY garsinių knygų skaitytuvas

Victor Reader Stream 503 VRC“

(2.121,00 Eur)

Lietuvos sporto universitetui (2)

Utenos kolegijai (1)

Kauno kolegijai (1)

Lietuvos verslo kolegijai (1)

Nešiojamas vaizdo didintuvas

„eMag 70HD, Schweizer“

(9.450,00 Eur)

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijai (4) Aleksandro Stulginskio universitetui (1)

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijai (1) Kauno technikos kolegijai (2)

 

Ekrano skaitymo programinė įranga su balso sintezatoriumi lietuvių kalba

Jaws for Windows su balso sintezatoriumi“

(14.158,20 Eur)

Lietuvos edukologijos universitetui (1)

Vilniaus universitetui (1)

Šiaulių universitetui (2)

Vytauto Didžiojo universitetui (7)

Vilniaus kolegijai (1)

Vilniaus dizaino kolegijai (1)

LCC tarptautiniam universitetui (1)

 

Silpnaregiams pritaikytos klaviatūros KBS (330,33 Eur)

Lietuvos edukologijos universitetui (1)

Alytaus kolegijai (2)

Vilniaus dizaino kolegijai (3)

LCC tarptautiniam universitetui (1)

 

Garsinių knygų DAISY kūrimo programa „Dolphin Publisher“ (1.270,00 Eur)

 

Mykolo Romerio universitetui (1)

 

 

2018 m. Projekto partneriams perduota regos negalios kompensacinė įranga:

Įrangos pavadinimas

Perduota vnt.

Teksto (ekrano) didinimo programinė įranga „SuperNova Magnifier“

(3.017,70 Eur)

Lietuvos muzikos ir teatro akademijai (1)

Socialinių mokslų kolegijai (1)

Alytaus kolegijai (2)

Vilniaus kolegijai (1)

Vilniaus verslo kolegijai (1)

Programinė įranga versijoms

Dolphin EasyConverter“

(9.317,00 Eur)

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijai (2) Lietuvos edukologijos universitetui (1)

Vilniaus Gedimino technikos universitetui (1) Lietuvos sveikatos mokslų universitetui (1) Vilniaus kolegijai (2)

Vilniaus dizaino kolegijai (1)

Lietuvos verslo kolegijai (1)

Utenos kolegijai (2)

 

Teksto atpažinimo ir skaitymo įrenginys

„Sara CE“

(17.590,65 Eur)

Šiaulių valstybinei kolegijai (1)

Vilniaus universitetui (3)

Klaipėdos universitetui (1)

Lietuvos sveikatos mokslų universitetui (1)

Vytauto Didžiojo universitetui (1)

Lietuvos sporto universitetui (2)

Kauno kolegijai (1)

Kauno technikos universitetui (1)

 

Brailio rašto spausdintuvas „VP Columbia“ (43.505,55 Eur)

Šiaulių valstybinei kolegijai (1)

Panevėžio kolegijai (1)

Šiaulių universitetui (1)

Klaipėdos universitetui (1)

Alytaus kolegijai (1)

Lietuvos verslo kolegijai (1)

Utenos kolegijai (1)

Kauno technikos universitetui (1)

Vilniaus kolegijai (1)

 

2019 m. Projekto partneriams perduota regos negalios kompensacinė įranga:

Įrangos pavadinimas

Perduota vnt.

Taktiliniai spausdintuvai „Zyfuse, Zychem“ (14.271,95 Eur)

Vilniaus universitetui (1)

Mykolo Romerio universitetui (1)

Vilniaus Gedimino technikos universitetui (1) Vytauto Didžiojo universitetui (2)

 

2020 m. Projekto partneriams perduota judėjimo negalios kompensacinė įranga:

Įrangos pavadinimas

Perduota vnt.

Nešiojamos sulankstomos rampos „AeroLight240“

(9.124,50 Eur)

Marijampolės kolegijai (1)

Vilniaus universitetui (2)

Lietuvos sveikatos mokslų universitetui (1)

Alytaus kolegijai (1)

Vytauto Didžiojo universitetui (1)

Vilniaus kolegijai (1)

Vilniaus dizaino kolegijai (1)

Utenos kolegijai (1)

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijai (1)

 

Reguliuojamo aukščio stalai

ergoM1R-1000/680E“

(36.602,50 Eur)

Šiaulių valstybinei kolegijai (3)

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijai (2)

Šiaulių universitetui (2)

Klaipėdos universitetui (2)

Vytauto Didžiojo universitetui (3)

Klaipėdos valstybinei kolegijai (2)

Vilniaus dailės akademijai (1)

Utenos kolegijai (1)

Kauno kolegijai (1)

Europos humanitariniam universitetui (2)

Kauno technologijos universitetui (3)

 

 

2021 m. Projekto partneriams perduota judėjimo negalios kompensacinė įranga:

Įrangos pavadinimas

Perduota vnt.

Reguliuojami klaviatūrų padėklai

(10.428,99 Eur)

Šiaulių valstybinei kolegijai (2)

Alytaus kolegijai (2)

Lietuvos sporto universitetui (2)

Vilniaus kolegijai (3)

LCC tarptautiniam universitetui (3)

Lietuvos verslo kolegijai (2)

Europos humanitariniam universitetui (3)

Reguliuojamos kėdės

(7.610,90 Eur)

 

Lietuvos muzikos ir teatro akademijai (1)

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijai (2) Vilniaus universiteto Šiaulių akademijai (2) Klaipėdos universitetui (2)

Vytauto Didžiojo universitetui (6)

Klaipėdos valstybinei kolegijai (2)

Vilniaus dailės akademijai (1)

Utenos kolegijai (1)

Kauno kolegijai (1)

Europos humanitariniam universitetui (1)

Alytaus kolegijai (2)

Lietuvos sporto universitetui (2)

Vilniaus kolegijai (3)

LCC tarptautiniam universitetui (3)

Vilniaus verslo kolegijai (4)

Lietuvos verslo kolegijai (1)

Kauno technologijos universitetui (3)

 

 

2022 m. Projekto partneriams perduota judėjimo negalios kompensacinė įranga:

Įrangos pavadinimas

Perduota vnt.

Reguliuojamo aukščio ir pasvirimo kampo stalas „Ergo M3“

Lietuvos muzikos ir teatro akademija (1)

Vilniaus kolegija (3)

Vytauto Didžiojo universitetas (3)

Lietuvos sporto universitetas (2)

LCC tarptautinis universitetas (3)

Džiaugiamės ir tikimės, kad perduota įranga palengvins studentų su negalia, studijas!

 

Projekto „Studijų prieinamumo didnimas“ partneris Vilniaus Gedimino technikos universitetas (toliau – VGTU) pasidalino gerąja patirtimi pritaikant studijų aplinką studentams, turintiems specialiųjų poreikių.

VGTU siekiama lygiaverčių galimybių visiems šios aukštosios mokyklos bendruomenės nariams. Šiuo metu universitete studijuoja judėjimo, regos, klausos sutrikimų turintys studentai, taip pat – sergantys diabetu, epilepsija, astma, širdies, inkstų, nervų ar kitų vidaus organų ligomis. Kai kurie studentai, turintys negalią, mokosi gerai ir labai gerai, jų svertinis vidurkis siekia 9 ir daugiau balų.

VGTU atsižvelgiama  į studentų, turinčių negalią, poreikius: taiko lankstų atsiskaitymų grafiką, dėl sunkaus neįgalumo iš dalies arba visiškai atleidžia juos nuo mokesčio už studijas.

Nuo 2012 metų studentai, turintys  negalią,  kas mėnesį galėjo gauti Valstybinio studijų fondo vykdyto projekto „Studijų prieinamumo didinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams“, nuo 2015 metų – „Studijų prieinamumo didinimas“ teikiamas tikslines išmokas. Šią taip reikalingą finansinę pagalbą jie išnaudojo studijų prieinamumui didinti (samdydamiesi vertėjus/konsultantus, naudodamiesi pavežimo iki universiteto paslaugomis, įsigydami reikalingą studijoms įrangą ir t.t).

VGTU vis labiau pritaikomas studentams, turintiems negalią.

Šiuo metu VGTU bibliotekoje įrengtos 4 darbo vietos specialiųjų poreikių turintiems studentams. Bibliotekoje minėti studentai pagal savo poreikius gali naudotis: Brailio rašto spausdintuvu, Brailio rašto įtaisu (tekstinės informacijos įvesties ir išvesties įrenginiu, kompiuterio ekrane atvaizduojančiu informaciją Brailio raštu ir leidžiančiu įvesti tekstą bei valdyti kompiuterį), 3 vaizdo didintuvais, 4 specialiosiomis klaviatūromis bei alternatyviosiomis pelėmis.

 4 kompiuteriuose įdiegta  programinė įranga:

  • JAWS 14 – analizuojanti informaciją ekrane ir perduodanti ją kalbos sintezatoriui, kuris paverčia tekstą garsu;
  • Win Taker Voice 1.6 – kompiuterio ekrane esančią informaciją vartotojui perduodanti garsu lietuvių kalba;
  • SuperNova Magnifier 13.03 – išdidinanti visą kompiuterio ekrane pateikiamą informaciją arba jos dalis.

Viešoji universiteto erdvė leidžia studentams, turintiems regos negalią, jaustis komfortabiliai – daugumoje universiteto liftų įrengti Brailio rašto įspaudai ant mygtukų bei ekranai, kuriuose rodomas padidintas aukšto numeris. O štai kaip VGTU Centriniai rūmai  pritaikyti studentams, turintiems judėjimo negalią:

2017 m. sausio 12 d. Vilniuje ir sausio 19 d. Kaune buvo surengti Valstybinio studijų fondo (toliau – Fondas) vykdomo projekto „Studijų prieinamumo didinimas“ aukštųjų mokyklų darbuotojų V modulio mokymai – „Negalią turinčių studentų studijų individualizavimas“.

Balandžio mėnesį Fondas gavo Lietuvos kurčiųjų draugijos, Lietuvos kurčiųjų jaunimo asociacijos ir Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus bendrijos PAGAVA parengtas oficialias rekomendacijas dėl studijų aplinkos pritaikymo pagal individualius klausos negalią turinčių studentų poreikius.

Rekomendacijos sudarytos remiantis asmenine klausos negalią turinčių studentų patirtimi studijuojant aukštosiose mokyklose ir susitikimų su dėstytojais patirtimi bei situacijomis, kurias teko padėti spręsti minėtų organizacijų atstovams.

Rekomendacijų rengėjai tikisi, kad šios rekomendacijos gerins studijų aplinkos prieinamumą klausos negalią turintiems studentams bei suteiks pagalbą akademinės ir administracinės aukštųjų mokyklų bendruomenės nariams.

Fondas, siekdamas didinti studijų prieinamumą klausos negalią turintiems studentams, ragina aukštąsias mokyklas susipažinti su šiomis rekomendacijomis ir jas paskelbti savo interneto svetainėse.

Su rekomendacijos galima susipažinti čia.

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-05-04