Valstybinis studijų fondas skelbia paskolų prašymų-anketų teikimo pradžią

Data

2018 08 17

Įvertinimas
2
euro-seem-money-finance.jpg

Valstybinis studijų fondas (toliau – Fondas) skelbia valstybės remiamų paskolų studijų kainai sumokėti, gyvenimo išlaidoms ir dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis rudens semestrą gauti prašymų-anketų teikimo pradžią – 2018 m. rugpjūčio 20 d. (8 val.), pabaigą – 2018 m. rugsėjo 14 d. (15 val.). 

Studentai, norintys gauti valstybės remiamą paskolą galės pateikti elektroninius prašymus-anketas adresu https://studentai.vsf.lt/studentai/.

Rudens semestrą studentams bus teikiamos šios valstybės remiamos paskolos:

• paskolos studijų kainai sumokėti. Teikiamos paskolos dydis negali būti didesnis nei mokama metinė studijų kaina;
• paskolos gyvenimo išlaidoms (iki 1 900 Eur);
• paskolos dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis (iki 2 280 Eur per metus).

Teisę gauti valstybės remiamas paskolas turi Lietuvos aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų, antrosios pakopos, trečiosios pakopos studentai, taip pat studentai, studijuojantys pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas.

Paskolos gavėjo bendra per visas studijas gautų paskolų suma, neįskaitant palūkanų, negali būti didesnė nei 14 630 Eur. Studentai norintys gauti paskolą studijų kainai, kurie jau pasiekė šį limitą, gali raštu kreiptis į Fondą dėl jo padidinimo. Su prašymu Fondui būtina pateikti aukštosios mokyklos pažymą apie studento mokamą kainą už studijas ir aukštosios mokyklos pažymą apie studijų rezultatus. Prašymai dėl limito didinimo turi būti pateikti iki prašymų-anketų priėmimo termino pabaigos (2018 m. rugsėjo 14 d. (15 val.)). 

Planuojama, kad studentų, kuriems siūloma sudaryti paskolų sutartis, sąrašai turėtų būti paskelbti 2018 m. spalio 3 d. (16 val).

Primename, kad  jeigu mokslo metų pradžioje (rudens semestrą) studentas ima paskolą studijų kainai sumokėti iš karto abiem semestrams, tai paskolos dalis už pavasario semestrą bus išmokama nuo vasario 1 d. iki liepos 1 d., kai studentas bankui pateiks prašymą pervesti likusią paskolos dalį. Nepateikus prašymo, antra paskolos dalis nebus išmokama.

Jei nutarėte, kad valstybės remiamos paskolos Jums reikia, pasidomėkite savo kredito istorija. Ją galima pasitikrinti tinklalapyje manocreditinfo.lt. Pasitaiko atvejų, kada studentas, nuėjęs į banką pasirašyti valstybės remiamos paskolos sutarties sužino, kad paskolos negaus, nes turėjo pradelstų mokėjimų (pvz. už lizingo paslaugas, telefono, interneto ryšį ar panašiai). Todėl studentams rekomenduojame neužmiršti domėtis savo skolomis ir atsakingai vertinti finansines galimybes.

Mūsų tinklalapyje (http://vsf.lrv.lt/lt/parama-studentams-veiklos-sritys/valstybes-remiamos-paskolos-3) rasite daugiau informacijos apie valstybės remiamas paskolas.

Konsultuoja:

Vaida Mažylytė, vyriausioji specialistė; (8 5) 255 3371

el.p. vaida.mazylyte@vsf.lt