Užsienio lietuvių studijoms – valstybės parama

Data

2017 03 08

Įvertinimas
0
mone x.jpg

Valstybinio studijų fondo (toliau – Fondas) komisijos sprendimu stipendijos už studijų rezultatus pavasario semestrą paskirtos 145 studentams. Jiems numatyta išmokėti 114 tūkst. eurų. Vienkartinėms socialinės išmokos skirtos 34 studentams. Šioms išmokoms numatyta beveik 8 tūkst. eurų.

 

Stipendijos už studijų rezultatus dydis – 123,50 eurų ir ji mokama kas mėnesį. Vienkartinės socialinės išmokos, priklausomai nuo studento socialinės padėties, gali siekti nuo 203 iki 319 eurų.

 

„Pavasario semestrą studentai, atitikę numatytus kriterijus, gavo vienos ar kitos rūšies (o kai kurie – ir abiejų rūšių) paramą – sakė Fondo Stipendijų ir finansinės paramos skyriaus vedėja Ilona Jacob. – Daugiausia prašymų – 64 – pateikė studentai iš Lenkijos, dvi dešimtis prašymų gavome iš Rusijos, 13 prašymų gauta iš Baltarusijos“. Prašymų sulaukta iš 21 valstybės piliečių, tarp kurių yra ne tik Lietuvos kaimyninių šalių gyventojų, bet ir studentų iš Kazachstano, Kanados, JAV, Izraelio, Urugvajaus, Saudo Arabijos.

 

Pasak I. Jacob, didžioji dalis užsienio lietuvių, prašiusių paramos, studijuoja Vilniaus universitete bei Lietuvos sveikatos mokslų universitete „Prašymus paramai gauti pateikė 24 Lietuvos aukštųjų mokyklų studentai. Sulaukėme net 34 prašymų iš Vilniaus universiteto, 32 prašymai gauti iš Lietuvos sveikatos mokslų universiteto. Taip pat nemažai prašymų mus pasiekė iš Vilniaus Gedimino technikos universiteto (17), Kauno technologijos universiteto (14)“, pasakojo ji.

 

I. Jacob atskleidė, kad šiemet paramos užsienio lietuvių studijoms srityje atsirado naujovių. „Vienas reikšmingiausių pokyčių – galimybė pretenduoti į paramą trečiosios studijų pakopos studentams. Anksčiau tokios galimybės nebuvo, tačiau šiemet jau sulaukėme pirmųjų doktorantūros studentų prašymų“, – sakė ji.

 

„Fondas dalyvauja tarpinstitucinėje „Globalios Lietuvos“ – užsienio lietuvių įtraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo 2011-2019 m. programoje remiant užsienio lietuvių studijas šalies aukštosiose mokyklose ir skiriant jiems paramą – stipendijas bei vienkartines socialines išmokas. Džiugu, kad mūsų valstybėje siekiama plėtoti ir užtikrinti lietuvių tautos kultūros, tapatybės tęstinumą bei raidą. Tačiau studentai turi neužmiršti laikytis paramos teikimo taisyklių, sekti paraiškų teikimo terminus. Paramos užsienio lietuvių studijoms tvarką bei naujoves galima rasti Fondo tinklalapyje adresu: http://vsf.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/parama-uzsienio-lietuviams“, priminė I. Jacob.