Užsienio lietuvių paraiškos paramai gauti priimamos nuo rugpjūčio 26 dienos

Data

2020 08 18

Įvertinimas
0
Užsienio lietuviai.jpg

Pirmosios, vientisųjų arba antrosios studijų pakopos  studentai nuo rugpjūčio 26 iki rugsėjo 30 dienos kviečiami teikti paraiškas valstybės paramai užsienio lietuvių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose gauti. Elektronines paraiškas galima pateikti fondo tinklalapyje.

Užsienio lietuviams gali būti skiriama dviejų rūšių parama: stipendija ir/ar socialinė išmoka.

  • Stipendijos mėnesinis dydis 126,75 Eur
  • Socialinė išmoka - tai vienkartinė išmoka, skiriama atsižvelgus į pretenduojančio gauti paramą asmens socialinę padėtį (nuo 203 Eur iki 319 Eur).

Parama skiriama užsienio lietuviams, vidurinį išsilavinimą įgijusiems pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, ir užsienio lietuviams, vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvos Respublikoje, ir kurie ne mažiau kaip trejus metus yra gyvenę užsienyje, o atvykę į Lietuvos Respubliką pradėjo mokytis 8-12 klasėje (gimnazijos I-IV klasėje).

Studentas, kuris dėl paramos kreipiasi pirmą kartą, iki paraiškų teikimo termino pabaigos privalo pateikti užsienio lietuvio statusą patvirtinančius dokumentus, arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas.