Tapome nugalėtojais

Data

2015 12 17

Įvertinimas
0
tapomenugaletojais_2_.JPG

2015 m. gruodžio 9 d. sostinės „Vaidilos“ teatre vyko Europos socialinio fondo agentūros (E.S.F.A.) organizuotas konkursas „Žingsniai 2015“, kurio finalininku tapo ir Valstybinio studijų fondo (toliau - Fondas) 2012-2015 m. vykdyto projekto „Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams“ sėkmės istorija.

Raimonda Karosaitė

Konkurso „Žingsniai 2015“ nugalėtojų apdovanojimų vakaro „Vaidilos“ teatre metu (iš kairės i dešinę): Projekto „Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams“ vadovė Ilona Jacob, vakaro vedėjas Rolandas Vilkončius ir istorijos herojus Karolis Virkutis. Fone – Valstybinis pučiamųjų instrumentų orkestras „Trimitas“ (vadovas Deivydas Staponkus), kairėje – vyr. dirigentas Ugnius Vaiginas.

 

Vienas iš dešimties patekusių į finalą istorijų, atrinktų net iš 62 paraiškų, herojus – Karolis Virkutis iš Druskininkų – kuriam iš prigimties nustatytas nugaros smegenų pažeidimas SpinaBifida.

Nors Karolio šeimai šis raidos sutrikimas nebuvusi naujiena, mažyliu tėvai iš pat pradžių tinkamai rūpinęsi, tačiau paaugusiam vaikui sunkiai sekėsi integruotis bendruomenėn. Ir ne vien dėl nepritaikytos aplinkos specialiems tokių visuomenės narių poreikiams, kiek dėl pačios sveikųjų bendruomenės žinių ir kompetencijos šioje srityje stokos. Tad tokioje aplinkoje Karolis išaugo uždaras, o kalbinamas sunkiai gebėjo išreikšti mintis.

Ši istorija išskirtinė tuo, kad tapęs Lietuvos sporto universiteto studentu bei ėmęs dalyvauti Valstybinio studijų fondo projekte „Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams“ Karolis sau ir kitiems tapo kone visai kitu žmogumi.

Dar didesnė galimybe fiziškai ir asmeniškai tobulėti Karoliui atsivėrė tuomet, kai jis ėmė lankyti Lietuvos sporto universiteto kuruojamas Kauno neįgaliųjų rekreacijos ir sporto klubo vežimėlių krepšinio treniruotes. 

Dabar K. Virkutis – savimi pasitikintis jaunas žmogus, siekiantis aukštojo mokslo šviesos. Jis įgijęs ne tik puikių draugų, dėl kurių jo gyvenimas įgavo aukštesnę kokybę, bet ir  kompetencijos skatinti neįgaliųjų asmenų integraciją į visuomenę, pasitelkiant taikomąją fizinę veiklą (Karolis studijuoja Lietuvos sporto universiteto Taikomosios fizinės veiklos studijų programoje, III kurse).

Vaikinas jau suformulavęs ir puikiai įsivaizduoja kaip įgyvendinti studijų metu įgytas žinias jo gimtajame mieste, tad baigęs universitetą sieks įgyvendinti savo idėjas.

O džiugiausia tai, kad iš užsidariusio savyje asmens Karolis išaugo į atvirą, gebantį padėti sau ir kitiems likimo nuskriaustiesiems, kuriems jis visuomet pasiruošęs ištiesti pagalbos ranką.

Beje, studijuodamas Karolis sutiko ir gyvenimo draugę, kitos Lietuvos aukštosios mokyklos studentę, su kuria sukūrė šeimą.

Projekto „Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių studentams“ paremtas Karolis Virkutis sugebėjo tapti ne vien visaverčiu Lietuvos sporto universiteto akademinės bendruomenės nariu, bet ir pasiekti sportinio meistriškumo aukštumų - šiuo metu jis  yra Lietuvos vežimėlių krepšinio rinktinės narys ir atstovauja Lietuvą įvairiose tarptautinėse varžybose.

Projekto finansinė parama (tai 152 eurų per mėnesį tikslinė išmoka) Karoliui labai pagelbėjo studijuojant. Tuo būdu  pagerėjo jo mokymosi ir buities sąlygos, nes už tuos pinigus studentas galėjo įsigyti papildomas priemones, tenkinančias jo specialiuosius ugdymosi poreikius.

Taip pat - pagerinti maisto racioną, nes sportuojančiajam labai svarbu tinkamai maitintis, būtini ir maisto papildai, suteikiantys daugiau energijos. 

Projekto metu įgytos priemonės, tokios kaip interaktyvūs rankomis varomi vežimėliai, skirti žaisti krepšinį, ir kitos, suteiktos Lietuvos sporto universitetui, padėjo tobulinti  akedeminius ir sportinius įgūdžius, pasiekti pergalių.

Pasak Karolio, dėstytojų dalyvavimas mūsų projekte taip pat ženkliai prisidėjo lavinant jo paties asmeninius gebėjimus ir įgūdžius, nes dėstytojai įgijo čia daugiau žinių neįgaliųjų inkliuzijos į aukštąjį mokslą srityje. Tapo daug lengviau su jų pagalba spręsti įvairiausias

ir akademinių studijų, ir net buitines problemas.

Šiandien Karolis Virkutis – savarankiškas jaunas žmogus, studijuojantis Lietuvos sporto universitete bei planuojantis  tolimesnes studijas.

Įgijęs  daug bičiulių, nes iš uždaro ir savimi nepasitikinčio asmens  jis  patapo tvirtas ir pasitikintis, griežtas sau ir aplinkai. Tai – pilnavertis šalies visuomenės narys.

Karolis sėkmingai žaidžia L.S.U.-R.S.K. vežimėlio krepšinio komandoje, yra vienas perspektyviausių ir stipriausių šios komandos žaidėjų. Jis - 2014 metų vežimėlių krepšinyje C divizione Europos čempionas, Eurolygoje su vežimėlių krepšinio komanda iškovojęs 3 –ąją vietą, taip pat - daugkartinis Lietuvos vežimėlių krepšinio čempionas.

Baigęs studijas K. Virkutis svajoja dirbti savo gimtuosiuose Druskininkuose - vaikų su fizinėmis negaliomis reabilitologu. 

Kiekvienam panašaus likimo broliui Karolis pataria neužsidaryti kažkur aukštai savajame narvelyje, iš ten žiūrint į kitų gyvenimus, o grožėtis pasauliu, gyventi ir veikti pačiam. Ypač – sportuoti, nes sportas visų pirma – sveikata, žinoma, ir didelis malonumas...

Šis projektas  įgalino realizuoti neįgaliųjų socialinės politikos nuostatas, įtvirtintas 2010 m. LR Seimo ratifikuotoje Neįgaliųjų teisių konvencijoje bei kituose LR įstatymuose. 

Projekto veiklos  sudarė galimybes specialiųjų ugdymosi poreikių / neįgaliesiems studijuoti, tapti daugiau savarankiškais, įgyti išsilavinimą ir įsilieti į mokslinę veiklą. Studijos tapo labiau prieinamos, padedančios panaikinti esamus trukdžius, sumažinti turimus trūkumus.

Tai – ženkli pagalba bei lygios galimybės jaunuoliams, kilusiems iš įvairių šalies regionų ( ne vien iš didžiųjų miestų) bei turintiems negalią, siekti ir pasiekti aukštojo mokslo. Nes kai kurie jų, negaudami projekto teikiamos tikslinės kasmėnesinės išmokos (1-oji projekto veikla),kuri buvo suteikta 1503 studentams,  iš viso nebūtų galėję studijuoti arba jų mokymosi bei gyvenimo kokybė būtų buvusi kur kas žemesnė.

2-oji projekto veikla – priemonių, reikalingų neįgaliųjų studijoms aukštosioms mokykloms tiekimas – padėjo sukurti modernias specializuotas kokybiškų studijų vietas.

3-oji veikla – mokymai aukštųjų mokyklų darbuotojams – ilgalaikė investicija į žmones.

Šie mokymai, pasak Lietuvos sporto universiteto docentės daktarės Jūratės Požerienės, padėjo mums išmokti kuo sėkmingiau bendrauti su neįgalumą turinčiaisiais, ir vieniems kitus – labiau suprasti ir priimti.

Projektą palaikiusio tuomečio švietimo ir mokslo viceministro (dabar L.R. Vyriausybės vicekanclerio) Rimanto Vaitkaus nuomone, 10 proc. visuomenės narių negalia neturėtų tapti jiems  kliūtis patekti į aukštąją mokyklą ir išsimokslinti.

O pasak  Ilonos Jacob, projekto vadovės,  šis projektas ne vienam jaunam žmogui padėjo atverti duris ir  pasiekti savo svajonę.

 

Trejus metus vykdyto Projekto „Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams“ sėkmę lėmė dar ir tai, kad Fondas sukaupęs sėkmingą patirtį administruodamas valstybės ir valstybės remiamas paskolas, socialines ir studijų stpendijas bei paramą išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių studijoms mūsų šalies aukštosiose mokyklose, kur studijuoja įvairiausių specialiųjų poreikių turintys jaunuoliai.