Svarbi informacija dėl tikslinių išmokų studentams, turintiems negalią, 2016 m. pavasario semestrą prašymų teikimo

Data

2016 01 26

Įvertinimas
0

Mieli studentai,

kviečiame Jus, siekiančius gauti tikslinę išmoką, pateikti dokumentus (užpildytą ir pasirašytą Prašymo formą skirti tikslinę išmoką, neįgaliojo pažymėjimą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą) savo aukštajai mokyklai, kurioje studijuojate

(vadovaujantis šiuo metu galiojančiu Tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu 2011 m. rugsėjo 12 d. Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-1666 ,,Dėl Tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“).

Viktorija Vigėlienė, vyriausioji specialistė, tel. +370 5 2647 153.