2021-11-11

Studentai su valstybės garantija pasiskolino 12,21 mln. eurų

2021 m. rudens semestrą 4650 studentams suteiktos paskolos su valstybės garantija. Su kredito įstaiga – „Swedbank“, AB banku (toliau – bankas) pasirašytos 5144 valstybės remiamų paskolų sutartys, kurių suma 12,21 mln. eurų.

Viso per 2021 m. studentai su banku pasirašė 6277 valstybės remiamų paskolų sutartis. Pasirašytų sutarčių suma siekia 13,64 mln. eurų.

Primename, kad jeigu mokslo metų pradžioje (2021 m. rudens semestrą) studentas su banku pasirašo sutartį paskolai studijų kainai sumokėti iš karto abiem semestrams, bankas paskolą perves į mokslo ir studijų institucijos sąskaitą kiekvieną semestrą. Pasirašius paskolos sutartį, pirmoji paskolos dalis, lygi studento už rudens semestrą mokamai studijų kainai, pervedama per 3 darbo dienas nuo paskolos gavėjo prašymo pervesti šią paskolos dalį į mokslo ir studijų institucijos sąskaitą gavimo.

Paskolos dalis už pavasario semestrą išmokamanuo 2022 m. vasario 1 d. iki liepos 1 dienos, kai studentas bankui pateikia prašymą pervesti likusią paskolos studijų kainai sumokėti dalį. Nepateikus prašymo, antra paskolos dalis nėra išmokama ir yra laikoma, kad studentas suteiktos paskolos atsisakė.

Ne vėliau kaip 2022 m. vasario 1  d. Fondas savo interneto svetainėje skelbs pavasario semestro paskolų teikimo pradžią, prašymų teikimo termino pradžios ir pabaigos datas, numatomą pasiūlymo sudaryti paskolų sutartis datą ir standartines paskolos sutarties su studentu sąlygas. Apie tai jis informuos mokslo ir studijų institucijas, studentų atstovybes ir paskolas teikiančias kredito įstaigas.