Studentai, atlikę nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ar baigę karinius bazinius mokymus, kviečiami teikti prašymus už studijas sumokėtos kainos dalies kompensacijai skirti

Data

2017 01 05

Įvertinimas
0
kompiuteris x.jpg

Valstybinis studijų fondas (toliau - Fondas) primena, kad studentai, atlikę nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ar baigę karinius bazinius mokymus, gali teikti prašymus už studijas sumokėtos kainos dalies kompensacijai skirti.

Studijas baigęs asmuo, kuris karo tarnybą atliko po studijųbei siekiantis gauti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją, privalo Valstybiniam studijų fondui pateikti prašymą skirti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją. Prašymo formą ir informaciją, kaip pateikti elektroninį prašymą, rasite fondo interneto svetainėje.

Prašymai priimami nuo 2017 metų sausio 5 d. iki vasario 10 dienos (įskaitytinai).

Kompensacijas gali gauti asmenys, kurie karo tarnybą atliko po studijų baigimo, bet ne vėliau kaip praėjus trejiems metams nuo studijų pabaigos. Taip pat, asmenys, kurie karo tarnybą pradėjo iki 2015 m. balandžio 21 d.

Privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusiems ar bazinius karinius mokymus baigusiems asmenims kompensuojama ne daugiau negu 50 procentų per studijų laikotarpį, už kurį kompensuojama, faktiškai sumokėtos studijų kainos ar jos dalies, ne didesnės kaip norminė studijų kaina.

Už studijas sumokėtos kainos dalis kompensuojama asmenims, kurie nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atliko ar bazinius karinius mokymus baigė po 2011 m. rugsėjo 1 d. ir aukštojoje mokykloje  baigė pirmosios ar antrosios pakopos arba vientisųjų studijų programas. Kompensacija skiriama tik pirmą kartą aukštojoje mokykloje studijavusiems asmenims.

Asmuo atlikęs karo tarnybą prieš pradėdamas studijas ar studijų metu, siekiantis gauti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją, turi kreiptis į aukštąja mokyklą ir jos nustatyta tvarka pranešti apie atliktą karo tarnybą bei aukštajai mokyklai pateikti tai liudijančius dokumentus.

Papildomą informaciją Jums suteiks:

Kristina Kaučikienė, Stipendijų ir finansinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė

(8 5) 2629 626

kristina.kaucikiene@vsf.lt