>
2022-10-05

SKELBIAMAS PAPILDOMAS PRAŠYMŲ TIKSLINEI IŠMOKAI PEDAGOGIKOS STUDIJOMS GAUTI PRIĖMIMAS

Nuo 2022 m. spalio 5 d. iki 2022 m. spalio 25 d. 15 val. kviečiame Lietuvos aukštųjų mokyklų, pedagogikos studijų studentus, kurie pasirinko prioritetines specializacijas, pildyti prašymą Tikslinei išmokai pedagogikos studijoms gauti. Prašymo formą rasite paspaudę Prašymo formą rasite prisijungę prie Fondo informacinės sistemos "Paskola" adresu: https://studentai.vsf.lt/studentai/ ir kairiajame krašte esančioje rubrikoje "Parama pedagogams" pasirinktus meniu punktą "Tikslinė išmoka".

Kartu su prašymu studentas turi pateikti Fonduisutartį dėl įsidarbinimo su savivaldybe ir (ar) savivaldybės mokykla ar valstybine mokykla. Pavyzdinę sutartį dėl įsidarbinimo galite rasti čia.

SVARBU! Gavęs Valstybinio studijų fondo teigiamą sprendimą skirti tikslinę išmoką, studentas turi pasirašyti su Valstybiniu studijų fondu tikslinės išmokos sutartį.

INFORMUOJAME, kad tikslinė išmoka skiriama valstybės finansuojamiems studentams, tiek valstybės nefinansuojamiems studentams. Tikslinės išmokos dydis yra 506 Eur.

Tikslinė išmoka gali būti skiriama Lietuvos aukštosiose mokyklose studijuojantiems:

1. paskutinio kurso pirmosios pakopos pedagogikos studijų programų studentams;

2. paskutinio gretutinių studijų kurso pedagoginių gretutinių studijų studentams;

3. pedagoginių profesinių studijų studentams.

Studentų specializacija turi būti prioritetinė. Prioritetinių specializacijų sąrašą tvirtina Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras.

2022-2025 m. prioritetinės specializacijos:

Pirmosios pakopos  pedagogikos krypties studijų programų studentai

Pedagoginių gretutinių ir pedagoginių profesinių studijų studentai

1. pradinio ugdymo pedagogai;

2. specialieji pedagogai;

3. mokomojo dalyko pedagogai pagal šių dalykų specializacijas:

3.1. matematika;

3.2. lietuvių kalba ir literatūra;

3.3. fizika;

3.4. chemija;

3.5. biologija;

3.6. technologijos;

3.7. istorija;

3.8. geografija.

1. matematika;

2. lietuvių kalba ir literatūra;

3. fizika;

4. chemija;

5. biologija;

6. technologijos;

7. istorija;

8. geografija.

Baigęs studijas studentas turės ne mažiau kaip 0,7 etato ir ne trumpiau kaip 3 metus per 5 metų laikotarpį dirbti pareigose, kurioms reikalinga pedagogo kvalifikacija. Neįvykdęs šio įsipareigojimo, studentas turės grąžinti visą Valstybinio studijų fondo jam išmokėtą tikslinę išmoką.

Plačiau paskaityti apie tikslinės išmokos pedagogų studijoms administravimą galite paspaudus nuorodą čia.