Šiųmetėje parodoje STUDIJOS 2016

Data

2016 02 09

Įvertinimas
0
3.jpg

2016 m. vasario 4-6 dienomis Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO šurmuliavo XIV tarptautinė mokymosi, žinių ir karjeros planavimo paroda STUDIJOS 2016, supažindinanti su studijų galimybėmis Lietuvoje ir užsienyje, reikalingiausiomis profesijomis ir specialybėmis, karjeros bei verslo perspektyvomis, stažuotėmis, savanoryste.

2

Tūkstančiai moksleivių,  abiturientų, studentų ir kitų jaunų žmonių šiemet, kaip ir kasmet, aplankė Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos stendą, kuriame visas parodos dienas savo administruojamas sritis pristatinėjo ir Valstybinis studijų fondas (toliau – Fondas).

Fondo darbuotojai džiaugėsi galimybe betarpiškai suteikti aktualią informaciją apie paramą studijoms (valstybės remiamas paskolas, socialinę ir studijų stipendiją, valstybės paramą išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių studijoms, tikslines išmokas), įteikti jauniems žmonėms, jų tėveliams ir pedagogams atminimui suvenyrinius pieštukus ir spalvotus atšvaitus su Fondo atributika.

Malonu buvo kuo plačiau paskleisti žinią apie sėkmingą 2012-2015 m. Fondo vykdytą projektą „Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams“, finansuotą E.S. lėšomis, bei šiais metais planuojamą naują tęstinį projektą „Studijų prieinamumo didinimas“, kuris numatytas net septyneriems metams.

Parodos lankytojams įteikti lankstukai, kuriuose nurodytos visos Fondo administruojamos sritys bei atsakingų darbuotojų kontaktai, o internetinį Fondo adresą galima perskaityti ir brailio raštu.

Patrauklumo parodai ir mūsų atstovaujamam stendui suteikė bendravimo formatas, kuomet į susirinkusiųjų klausimus atsakinėjo bei juos uždavinėjo šalia mūsų įsitaisęs ypatingas svečias – robotukas Nao, pasak jo paties, vilnietis, tačiau iš tikrųjų atvykęs į parodą STUDIJOS 2016 net iš Prancūzijos.