Projekto „Studijų prieinamumo didinimas“ V-ojo modulio mokymai vyko nuotoliniu būdu

Data

2020 11 23

Įvertinimas
0
Pūras.jpg

Lapkričio 16 ir 20 dienomis surengti Valstybinio studijų fondo vykdomo, Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis bendrai finansuojamo projekto „Studijų prieinamumo didinimas“ (toliau – Projektas) mokymai aukštųjų mokyklų darbuotojams, dirbantiems su studentais, turinčiais negalią.

Šie V-ojo modulio mokymai pirmąkart Projekto istorijoje vyko nuotoliniu būdu. Lapkričio 16 d. juose dalyvavo Vilniaus, Utenos ir Panevėžio, 20 d. – Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Marijampolės bei Alytaus aukštųjų mokyklų atstovai.

Moduliu siekta stiprinti aukštųjų mokyklų darbuotojų žinojimą apie studentus, turinčius psichinę negalią, jos reikšmę įvairiose gyvenimo,  o taip pat -   ugdymo ir švietimo -  srityse. Stiprintas žinojimas apie psichinę negalią turinčių žmonių teises, kurios yra svarbios ne tik patiems neįgaliesiems, bet visai visuomenei, viešojo valdymo ir kitoms institucijoms.

 

Mokymų tema „Studijų pritaikymas psichosocialinę negalią turintiems žmonėms“ lektorius profesorius Dainius Pūras palietė svarbiausius visuomenės psichikos klausimus: „Kas yra gera/pozityvi psichikos sveikata? Požiūrio į psichikos sveikatą istorinė kaita“, „Psichikos sveikatos priežiūros sistema Lietuvoje; Lietuvos psichikos sveikatos strategija“, „Tinkamų studijų sąlygų pritaikymas psichosocialinę negalią turintiems studentams“.

 

Projekto V-jojo modulio mokymus išklausė 45 šalies aukštųjų mokyklų darbuotojai.