Projekto „Studijų prieinamumo didinimas“ II-ojo modulio mokymai Vilniuje ir Kaune

Data

2017 01 23

Įvertinimas
0
105.jpg

Š. m. gruodžio 12 dieną Vilniuje, 19 dieną – Kaune surengti projekto „Studijų prieinamumo didinimas“ (toliau – Projektas) mokymai, skirti aukštųjų mokyklų darbuotojams, dirbantiems su studentais, turinčiais negalią.

Mokymų, kurių lektorės dr. Jūratė Ruškė bei dr. Jolita Viluckienė, II-ojo modulio tema „Negalią turintys studentai ir mokymosi poreikių įvairovė“.

Mokymų dalyviai supažindinti su negalios rūšimis, psichologine-pedagogine sutrikimų klasifikacija. Lektorės perteikė mokslinių tyrimų išvadas apie asmenų, turinčių negalią, orumo suvokimą bei raišką. Itin vertingos buvo lektorių šeiminės patirtys, vienos lektorės, pačios turinčios negalią, asmeninė patirtis – kaip toks žmogus iš tikrųjų susigyvena su savo skirtingumu, kaip randa save visuomenėje, kaip toji visuomenė, jo supratimu, jį supranta ir vertina, kokia toji orumo samprata.

Analizuojant studentų, turinčių negalią, nuomones, mokymuose aptarta studijų prieinamumo padėtis Lietuvos aukštosiose mokyklose. Mokymų dalyviai įgijo žinių apie negalės specifiškumą, su juo glaudžiai susijusius specialiuosius mokymosi poreikius. Dalyviams pateiktos rekomendacijos, kaip etiškai bendrauti su asmenimis, turinčiais negalią.