Projekto „Studijų prieinamumo didinimas“ II-ojo modulio mokymai

Data

2021 11 15

Įvertinimas
0
2 Modulis J.Ruškė.jpg

2021 m. lapkričio 5 ir 12 dienomis vyko projekto „Studijų prieinamumo didinimas“ organizuoti II modulio mokymai aukštųjų mokyklų darbuotojams.

Susisteminus teorines žinias, pasitelkus tarptautinių ir nacionalinių tyrimų duomenis, šiuo moduliu siekta didinti aukštųjų mokyklų darbuotojų, dirbančių su studentais, turinčiais negalią, supratimą apie negalios reiškinį tiek akademinės, tiek visos visuomenės kontekste; pažinti skirtingų negalių specifiškumą ir su juo susijusį specialiųjų mokymosi poreikių atsiradimą.

Mokymuose aptarta negalios samprata, rūšys ir iš to kylantys individualūs asmenų poreikiai. Mokymų lektorė dr. Jūratė Ruškė, analizuodama realius atvejus, dalyvius supažindino su išgyvenimais, kokius patiria asmenys, turintys negalią, savo kūno suvokimo ir priėmimo kelyje, bei kokių atsakymų tenka ieškoti sprendžiant asmens orumo klausimus. Lektorė pateikė mokymų dalyviams etiško elgesio ir bendravimo gaires su skirtingą negalią turinčiais asmenimis. Diskutuodami apie patirtis aukštosiose mokyklose, susirinkusieji per kompiuterio ekranus dalijosi savo stiprybėmis darbe su negalią turinčiais studentais bei patirtimi, kaip sprendžia individualių poreikių studijoms klausimus.

Šiuose mokymuose dalyvavo 22 Vilniaus, Utenos ir Panevėžio aukštųjų mokyklų bei 22 Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Alytaus, Marijampolės aukštųjų mokyklų darbuotojai.