Projekto „Studijų prieinamumo didinimas“ I-ojo modulio mokymai

Data

2021 11 03

Įvertinimas
0
1 modulis J. Ruškus.jpg

2021 m. spalio 7 ir 28 dienomis vyko projekto „Studijų prieinamumo didinimas“ organizuoti mokymai aukštųjų mokyklų darbuotojams, dirbantiems su studentais, turinčiais negalią.

Šių mokymų tikslas - stiprinti aukštųjų mokyklų darbuotojų žinojimą apie žmogaus teisėmis grįstą negalios sampratą ir jos reikšmę įvairiose gyvenimo srityse, kurios yra apibrėžtos Neįgaliųjų teisių konvencijoje, taip pat ir ugdymo, švietimo srityse.

Lektorius prof. Jonas Ruškus 7 srauto aukštųjų mokyklų darbuotojus, susirinkusius į nuotolinius mokymus, supažindino su negalią turinčių asmenų teisių įgyvendinimu Lietuvos aukštosiose mokyklose, aptarė esamus ir būtinus teisinės ir socialinės paramos instrumentus didinant šių asmenų įtrauktį į aukštąjį mokslą.

Mokymų svečias – Martynas Kazlauskas pasidalijo asmenine studijų patirtimi, su dalyviais diskutavo apie studijų pritaikymą, emocinę atmosferą Lietuvos bei užsienio aukštosiose mokyklose.

I modulio mokymuose „Žmogaus teisėmis grįsta negalios samprata ir aukštasis mokslas“ dalyvavo 23 Vilniaus, Utenos ir Panevėžio aukštųjų mokyklų bei 20 Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Alytaus, Marijampolės aukštųjų mokyklų darbuotojų. Didžioji dalis mokymų dalyvių pažymėjo, kad ši mokymų tema jiems buvo labai aktuali, paskatinusi permąstyti požiūrį į negalią bei įvertinti, kokie procesai vyksta ar nevysksta aukštosiose mokykloje siekiant, kad studijos asmenims, turintiems negalią, būtų prieinamos.