Projekto „Studijų prieinamumo didinimas“ fotoreportažas iš renginio „Ateitį planuok šiandien“

Data

2017 02 24

Įvertinimas
0
planuok (11).jpg

2017 m. vasario 23 d. Kaune, Naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centre (Sukilėlių g. 13) vyko renginys „Ateitį planuok šiandien“.

„Ateitį planuok šiandien“ organizatorius - Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (toliau – L.S.M.U.) Karjeros centras.

Renginio dalyviai: Lietuvos ugdymo įstaigų moksleiviai, L.S.M.U. ir kitų aukštųjų mokyklų studentai, įmonių atstovai.

„Ateitį planuok šiandien“ renginį, kurį įgyvendino L.S.M.U. jaunimas, atidarė ir pasveikino universiteto Prorektorius studijoms profesorius Kęstutis Petrikonis, palaikydamas iniciatyvą kuo anksčiau domėtis savo būsima profesija, pasidžiaugęs geromis šios mokymo įstaigos mokymo sąlygomis,  statistika, bylojančia, kad 70 procentų L.S.M.U. baigusių studentų iškart suranda darbo vietas.

 

 

 

 

Studijų programų alumnų ir įmonių atstovų prisistatymai studentams, abiturientams, kitų mokyklų moksleiviams teikti atskirose auditorijose.

Valstybinis studijų fondas (toliau – Fondas) šiam jaunatviškam renginiui pateikė savo vykdomo projekto „Studijų prieinamumo didinimas“ (toliau – Projektas) pristatymą, kuriame apžvegti šio Projekto uždaviniai: sukurti palankias studentų specialiuosius poreikius atitinkančias studijų sąlygas, gerinti studijų kokybę stiprinant aukštųjų mokyklų specialistų dalykines bei socialines kompetencijas. Papasakota apie šiuos uždavinius atitinkančias veiklas (tikslinių išmokų teikimą, informacinės ir fizinės veiklos pritaikymas, studijų prieinamumo galimybių sklaida, aukštųjų mokyklų darbuotojų mokymai). Tie, kurie neturėjo galimybės apsilankyti renginyje, Fondo veiklos pristatymą „Finansinė parama studentams“ galės išstudijuoti L.S.M.U. tinklalapyje.

Į daug susidomėjusių studentų, dėstytojų, tėvelių, taip pat darbo su jaunimu Kaune organizacijos atstovų klausimų atsakė projekto informacijos sklaidos konsultantė Raimonda Karosaitė, kurią stebino L.S.M.U. studentų žingeidumas bei gilinimasis į kiekvienos veiklos esmę.

O Projekto vadovė Ilona Jacob džiaugėsi vykusia informacijos sklaida šiame renginyje, įvertintą  L.S.M.U. Padėka.

Kiekvieno renginio „Ateitį planuok šiandien“stendo šeimininkai stengėsi kuo patraukliau pademonstruoti, kuo išsamiau paaiškinti savo atstovaujamos srities ypatumus. Nenuostabu, kad šalia pašarus naminiams gyvūnėliams demonstruojančių studentų koridoriais vaikštinėjo itin išvaizdūs ir draugiški šuneliai.