Požiūris į studentus, turinčius negalią, Muzikos akademijoje

Data

2018 08 02

Įvertinimas
0
DSC_5632.jpg

Vienintelė negalia gyvenime – tai

blogas požiūris (Scott Hamilton)  

Vienas iš Valstybinio studijų fondo vykdomo projekto „Studijų prieinamumo didinimas“ (toliau – Projektas) ilgalaikių tikslų ir siekių – ne tik gerinti fizinę ir informacinę aukštųjų mokyklų aplinką, pritaikant ją specialiųjų poreikių turintiems studentams, tačiau taip pat skatinti ir akademinės bendruomenės atvirumą studentams, turintiems specialiųjų poreikių.

Vytauto Didžiojo universiteto (toliau -  VDU) Muzikos akademijos dėstytoja Greta Stasytienė 2018 m. gegužę išklausė Projekto organizuojamus Aukštųjų mokyklų darbuotojų  mokymus.

Greta didžiuojasi VDU, turinčiu tarptautinį draugiško universiteto sertifikatą studentams, turintiems negalią. Pasak Muzikos akademijos (toliau – MA) dėstytojos, aukštojo mokslo jų įstaigoje siekia du studentai bakalaurantai, turintys regėjimo negalią - pirmakursė neregė ir ketvirtakursis silpnaregis. G. Stasytienė, siekdama betarpiškai prisidėti prie studijų aplinkos gerinimo jos aukštojoje mokykloje, aiškinosi minėtų studentų poreikius, atliepiančius vidinės komunikacijos, mentorystės, aplinkos pritaikymo, paslaugų teikimo, dėstymo bei mokymosi lūkesčius, talpindama juos 10 klausimų anketoje.

Dalinamės G. Stasytienės atliktis apklausos apibendrinimu bei gerąja patirtimi.

Abu studentai palankiai vertina akademijos aplinką, tinkamą ir pritaikytą silpnaregiams: patogūs koridoriai, liftas, universalaus dizaino sanitarinės patalpos. Bendraujant su dėstytojais nekyla jokių nesklandumų. Ketvirtakursis mokosi dėstytojo atsiųstų kompiuterinių programų pagalba, kur klausosi melodijų, taip pat mokosi ir iš natų. Pirmakursei neregei skaitomos ir diktuojamos natos. Bendrųjų („A“ ir „B“ grupės) dalykų tekstus merginai skaito jos mama.

Savo specialybės instrumentu vaikinas iš pradžių pergroja iš natų, vėliau mokosi mintinai. Neregei merginai pirmiausia perskaitomos natos, tuomet ji jas mokosi mintinai.  Įrašų klausymu fonotekoje nesinaudoja. Labai pageidautų, jei būtų žmogus, kuris įgrotų diktofonan vienos ar kitos rankos partijas. Studentei praverstų specializuotos kompiuterinės programos, nes šiuo metu privalo visko mokytis mintinai. Sudėtingai, kai iškart klausomasi abiejų rankų partijų, painiojasi tempas, tenka kažkaip bandyti klausytis atskirų rankų partijų, po to – vėl mokytis groti fortepionu abiem rankom.

Dėstytoja domėjosi, kaip pavyksta minėtiems studentams kitus dalykus mokytis. Ar naudojamasi neregiams skirtu simbolių skaitymo įrenginiu, skenuojančiu tekstą ir įgarsinančiu jį. Ar -  video kamera, filmuojančia, o paskui įgarsinančia tekstą (VDU nėra tokio įrenginio)?

Ketvirtakursis silpnaregio regos aštrumas pakankamas tekstui skaityti, jokiais aparatais naudotis jam netekę. Kaip minėta, visišką regos negalią turinčiai studentei visus bendriems mokslams reikalingus tekstus skaito mama. Užsienio kalbas merginai įveikti nelengva, reikalinga asmeninio asistento, padedančio kalbų paskaitose, bei atlydinčio rytą ir po paskaitų nulydinčio į transporto stotelę, pagalba. Nors mergina įsigijusi kalbantį kompiuterį, nelengva įkąsti italų ir anglų kalbas. Kaip praverstų žodžiu išgirsta ir pakomentuota užduotis!

Brailio rašto įtaisas studentui vaikinui nereikalingas, nes jis išmokęs pasididinti raides, naudodamasis programėle telefone, o neregė studentė Brailio rašto taip pat neskaito, ir tam skirtu įrenginiu nesinaudoja,  mokosi žodžiu kompiuterio padedama. Čia labai pagelbsti jos audialinė atmintis. Nėra Brailiu užrašytų natų, įgrojimas būtų labai geras būdas mokytis.

Anot VDU MA silpnaregio studento, jis pasiteiraujantis dėstytojų, kaip ir ką reikia daryti, ir dėstytojai pataria jam, kokiais būdais mokytis. Neregei studentei dėstytojai taip pat padeda kuo gali, stengiasi, pritaiko jai užduotis. Dėstytojai, skirdami jai daugiau individualaus laiko, atlieka tai, ką turėtų atlikti asmeninis asistentas. Nepaisant to, studentei išlieka poreikis žmogaus, kuris padėtų kasdienėse situacijose.

Silpnaregis studentas neturi sunkumo atvykdamas į universitetą, tačiau neregei studentei reikalinga palyda, todėl praverstų asmeninis asistentas.

 

Inspiruota Projekto mokymų, MA darbuotoja, išanalizavusi studentų, turinčių regėjimo negalią, apklausą ir įsigilinusi į nustatytas problemas, pasistengė pagelbėti: pasitelkta  studentė, galinti kompiuterio programėle „Sibelijus“ įrašyti fortepijono partijas atskirai dešinei bei kairei rankai. Viena problema išspręsta.

Asmeninio asistento problema išlieka. Šiuo metu vyksta pirmasis Asmeninio asistento pilotinis projektas Kaune ir Šiauliuose turintiems proto/psichikos negalią (LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas dėl asmeninio asistento paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2018 gegužės 21d. Nr. A1-231, Vilnius). Kitais metais turėtų vykti judėjimo, regos, klausos vidaus sutrikimus turintiems žmonėms nuo 16 metų iki 65 metų amžiaus. MA ieškos būdų, kaip savo studentei neregei padėti išspręsti asmeninio asistento problemą.

Atidus ir nuoširdus žmogiškas požiūris į kiekvieną mūsų – visų problemų sprendimo garantas.