Pedagogikos studijų studentams išmokėtos pirmosios stipendijos

Data

2020 10 30

Įvertinimas
0
pinigai1.jpeg

Spalio 23 d. Valstybinis studijų fondas patvirtino visus pedagogikos studijų studentų, kuriems skiriama parama, sąrašus. Stipendiją, kurios dydis yra 300 € per mėnesį, išviso gaus net 840 pedagoginių studijų studentų. Stipendijų išmokėjimui 2020 m. rugsėjo- gruodžio mėn. numatyta skirti apie 1 mln. Eur.

Išviso parama buvo paskirstyta trylikai Lietuvos aukštųjų mokyklų: Kauno kolegijai, Vilniaus kolegijai, Marijampolės kolegijai, Panevėžio kolegijai, Klaipėdos valstybinei kolegijai, Mykolo Romerio universitetui, Lietuvos muzikos ir teatro akademijai, Klaipėdos universitetui, Vytauto Didžiojo universitetui, Lietuvos sporto universitetui, Šiaulių universitetui, Vilniaus universitetui, Kauno technologijos universitetui. Pirmos pakopos studijoms buvo paskirta 572 stipendijos, profesinėms studijoms skirta 208 stipendijos ir gretutinėms studijoms 60 stipendijų. Stipendijos skirtos studentams, kurie planuoja tapti matematikos ir informacinių technologijų, gamtamokslinio ugdymo, kalbų ir socialinio ugdymo sričių mokytojais. Taip pat stipendijos skirtos būsimiems humanitarinių bei socialinių sričių, menų mokytojams.

Valstybinis studijų fondas kartu su aukštosiomis mokyklomis nuo 2020 m. rudens semestro administruoja paramą pedagoginių studijų studentams, priimtiems studijuoti po 2020-06-10 d.  Paramą pedagogikos studijoms gali gauti akademinių skolų neturintys ir studijuojantys valstybės finansuojamoje studijų vietoje visi pirmosios pakopos pedagogikos krypties studijų programų, kurias baigus suteikiama pedagogo kvalifikacija, studentai,  taip pat visi pedagoginių profesinių studijų programų studentai bei pirmosios pakopos ne pedagogikos krypties studijų programų studentai, kurie greta šių studijų programų studijuoja pedagogikos studijų modulį. Parama paskirta visam studijų laikotarpiui, įskaitant atostogas (išskyrus akademines atostogas), ir bus mokama iki studijų pabaigos.

Daugiau informacijos apie paramą pedagoginių studijų studentams galima rasti čia: https://vsf.lrv.lt/parama-pedagogikos-studijoms